28 agosto 2012

U deshën 20 vjet qe një nga mozaikët me te rëndësishëm, ai paleokristian ne parkun arkeologjik te Antigonese, te restaurohet


U deshën 20 vjet qe një nga mozaikët me te rëndësishëm, ai paleokristian ne parkun arkeologjik te Antigonese, te restaurohet. Ky projekt i përbashkët i specialisteve shqiptare dhe atyre te huaj mbështetet nga ambasada gjermane ne Tirane. Mozaiku i Antigonese është restauruar ne vitet 1980 por agjentet atmosferike dhe periudha e mungesës se strukturave menaxhuese deri ne vitin 2006, kohe kur u krijua parku beri qe ai te pësoje dëme te konsiderueshme. Ky mozaik i përket shekullit te 12 pas Krishtit. Figurat qe përbejnë mozaikun janë te frymëzuara nga ngjyrat tipike te zonës se Lunxhërisë.

It took 20 years to one of the most important mosaics, he paleokristian archaeological park Antigonea, to restore. This joint project of the Albanian and foreign specialists supported by the German Embassy in Tirana. Mosaic Antigonea was restored in the 1980s but atmospheric agents and periods of lack of management structures until 2006, when they created the park did he suffer considerable damage. This mosaic belongs to the 12th century AD. Constituting the mosaic images are inspired by the colors typical of the area that Lunxhëria.

Nessun commento:

Posta un commento

Search

Translate