10 agosto 2012

Historia e ujëvarës se Sotires Ujëvara me lartësi 100 metra qe buron nga mali i Tomorit, ndodhet 20 km larg qytetit te Gramshit


Pubblicato in data 10/ago/2012 da VizionPlusAlbania

Pakkush ka dëgjuar apo ka pare nga afër ujëvarën e rralle te Sotires ne Gramsh. Ujëvara me lartësi 100 metra qe buron nga mali i Tomorit, ndodhet 20 km larg qytetit te Gramshit. Por rruga është e shkatërruar, ndaj për te mbërritur atje duhet te ecësh afro një ore ne këmbë. Ne fshatin, dikur me 120 shtëpi, aktualisht jetojnë vetëm 20 familje. Banoret e mbetur aty, nuk ngurojnë te përsërisin për çdo vizitor, legjendën e ujëvarës. Ujëvara është klasifikuar vite me pare si monument natyror. Drejtues te komunës thonë se kane hartuar disa projekte për zhvillimin e turizmit, por gjithçka ka mbetur ne letër. Veç bukurive natyrore kjo zone njihet edhe për mikpritjen e natyrisht për gatimet e shijshme tradicionale dhe bulmetin e freskët. Por përpos natyrës se virgjër, pamjeve te mrekullueshme te ujëvarës si dhe gjithçkaje tjetër qe ofron, vizituesit ne Sotire mbeten te pakte si pasoje e mungesës se infrastrukturës rrugore.

Few have heard or seen by the waterfall near Gramsh Sotira rare. Waterfall with a height of 100 meters was derived from Mount Tomori, located 20 km from the city of Shkodra. But the road is destroyed, so to have arrived nearly an hour to walk in heels. In the village, once with 120 homes, 20 families currently living alone. People remained there, reluctant to repeat for every visitor, the legend of waterfall. Waterfall is classified years ago as a natural monument. Municipal leaders say they have developed several projects for tourism development, but all remained on paper. Besides the natural beauties of this area is also known for hospitality course for the delicious traditional dishes and fresh dairy products. But except for that pristine nature, great view of waterfall and everything else that offers visitors the Sotir remain poor due to lack of road infrastructure.

Nessun commento:

Posta un commento

Search

Translate