27 agosto 2012

Fotot e rralla te Përmetit tregojnë historinë dhe kulturën e qytetit afro 100 vjet me pareDisa foto te rralla tregojnë historinë dhe kulturën e qytetit te Përmetit afro 100 vjet me pare. Ato janë nxjerre nga arkivi dhe interneti pas një punës pasionante te organizatorit te kësaj ekspozite Thanas Todhe. Rremes tyre çdo kush mund te shoh zhvillimin e zonës. Janë fotot e pazarit te vjetër, fotot e objekteve te kultit dhe te urave te qytetit. Ne disa raste ndryshimi është i dukshëm, si ne atë te grykës se Këlcyrës e cila ka pasuar një ndryshim te thelle, por ka edhe ndryshime fare te pandjeshme siç është fshati Benje ne Përmet. Ne këtë ekspozite janë edhe fotot te objekteve qe nuk janë me. Ne disa prej tyre mund te informohesh edhe për mënyrën e veshjes apo armeve qe përdornin dikur patriotet shqiptare. Kjo ekspozite vjen ne kuadër te 100 vjetorit te pavarësisë.

Some rare photos showing the history and culture of the city of Bazaar nearly 100 years ago. They are extracted from the archive and the Internet after a passionate work of the organizers of this exhibition Thanas Todhe. Rremes everyone can see the development of the area. Old bazaar photos, pictures of objects of cult and the bridges of the city. In some cases the difference is obvious, as in the throat that Këlcyra which followed a profound change, but also changes quite insensitive as Benj village bazaar. In this exhibition are photos of objects that are not. In some of them can be informed on how to dress or use weapons once Albanian patriots. This exhibition comes in the framework of the 100th anniversary of independence.

Nessun commento:

Posta un commento

Search

Translate