27 agosto 2012

Apollonia fest 2012, Rikthehen "Netët Apolloniane"


 24 Gusht 2012 14:15 APOLLONIAAPOLLONIAAshtu siç pritej, vepra e njohur e Rossinit, Berberi i Seviljes ka nisur përgatitjen mes artisteve shqiptare, atyre italiane e kroate. Opera do te jete pjese e edicionit te tete te “Apollonia Fest”, aktivitete te cilat nisin me 26 gusht. Sipas organizatoreve, këtë vit eventi qe vendoset tradicionalisht ne parkun kombëtar te Apollonise, do te zhvillohet edhe ne Manastirin e Shen Merise, por edhe ne qendrën e qytetit te Fierit. Pervec operës “Berberi i Seviljes”, pjesa tjetër e performancave te cilat do te zgjasin deri me 2 shtator jane shfaqe teatrale duke u gërshetuar edhe me koncertet e muzikës folklorike. “Klitemnestra”, “Atridet” apo “Prometeu” janë disa nga pjesët e antikitet grek qe do te shijohen nga rrënojat antike te Apollonise.
Ashtu siç pritej, vepra e njohur e Rossinit, Berberi i Seviljes ka nisur përgatitjen mes artisteve shqiptare, atyre italiane e kroate. Opera do te jete pjese e edicionit te tete te "Apollonia Fest", aktivitete te cilat nisin me 26 gusht. Sipas organizatoreve, këtë vit eventi qe vendoset tradicionalisht ne parkun kombëtar te Apollonise, do te zhvillohet edhe ne Manastirin e Shen Merise, por edhe ne qendrën e qytetit te Fierit. Pervec operës "Berberi i Seviljes", pjesa tjetër e performancave te cilat do te zgjasin deri me 2 shtator jane shfaqe teatrale duke u gërshetuar edhe me koncertet e muzikës folklorike. "Klitemnestra", "Atridet" apo "Prometeu" janë disa nga pjesët e antikitet grek qe do te shijohen nga rrënojat antike te Apollonise.

As expected, the known works of Rossini, The Barber of Seville has started to prepare between Albanian artists, those Italian and Croatian. Opera will be part of the eighth edition of "Apollonia Fest" activities that will begin on 26 August. According to organizers, this year the event was traditionally placed in the National Park of Apollonia, will be held in the Monastery of Saint Mary, but also in the center of the city of Fier. Besides the opera "The Barber of Seville", the rest of the performance, which will last until September 2 are theatrical display being combined with folk music concerts. "Klitemnestra" "Atridet" or "Prometheus" are some of the parts of Greek antiquity to be enjoyed by the ancient ruins of Apollonia
Ky sezon veror ndryshe nga ai i viteve te fundit ka pasur një mungese te dukshme te aktiviteteve kulturore, te cilat ishin kthyer ne tradite gjate stinës se nxehte. Pas problematikes me fondet, kësaj vere i mungoi Festivali Ndërkombëtar i Teatrove ne Butrint, por edhe panairet e librit qe realizoheshin ne Vlore apo Ulqin. Duket se këtyre projekteve qe shuan se ekzistuari kete vere, "Netet Apolloniane" i rezistuan. Java me shfaqe teatrale dhe opera kthehet ne 26 gusht. Sipas regjisorit Milto Kutali, përveç Shqipërisë, trupat nga Kroacia, Italia apo Greqia do te jene pjese e performancave ne skenën antike te Apollonise. Nga ana tjetër, siç është bere tashme tradite, gjate netëve Apolloniane artistet realizojnë edhe një pjese lirike me pjesëmarrje ndërkombëtare. Pas operas "Silvano" apo "Operes per Tre Groshe" te nje viti me pare, kete vere do te jete "Berberi i Seviljes". Vepra "Berberi i Seviljes" do te vendoset përveç Apollonise edhe ne një nga skenat e kryeqytetit, ne fund te muajit Gusht. This summer season than that of recent years there has been an apparent lack of cultural activities, which were returned during the season that hot tradition. After problematic funds, lacked this summer International Festival of Theatre in Butrint, but realized that the book fairs in Vlora and Ulcinj. It seems that these projects exist that suppresses this summer, "nights Apolloniane" resisted. Java and opera theater plays back in August 26. According to Milton Kutali director, except for Albania, Croatia troops from Italy and Greece will be part of the performance in ancient Apollonia scene. On the other hand, as is the tradition, during the nights Apolloniane artists realize the lyrical part with international participation. After opera "Silvano" or "Opera for three halfpenny" of a year ago, this summer will be "Barber of Seville". Works "Barber of Seville" will be set apart Apollonia in one of the scenes of the capital, at the end of August.

Nessun commento:

Posta un commento

Search

Translate