07 agosto 2014

Bllokimi i rruges per ne Theth nga ora 10.00 – 16.00h per gjate gjith sezonit turistik 2014


Road to Theth
Road to Theth
Rruga e Thethit eshte ndertuar ne vitin 1936 dhe njihet si rruga e pare rurale e hapur nga shteti i asaj kohe, per qellime kryesisht turistike. Prej shume vitesh nuk ishte vene dore ne rikostruksioin e saj deri vitin e kaluar dhe vetem per nje aks te shkurter rruge, Boge – Qafe e T’thore, qe gjithsesi nuk e zgjidh problemin e saj. Ristrukturimet e rruges se Thethit per asfaltimin e saj ne aksin Boge – Qafe e T’thores qe kane filluar qe ne vitin 2013 nga Fondi Shqiptare i Zhvillimit jane rimarre perseri kete sezon turistik dhe per kete arsye rruga per te arritur ne Thethbllokohet cdo dite nga ora 10.00 – 16.00. Ky bllokim do te vazhdoj pergjate gjithe sezonit turistik e deri ne bllokimin e rruges ne dimer nga debora.
Road to ThethRruga Shkoder – Theth prej 72 km e gjate eshte e pershkushme per rreth tre ore udhetimi ku 14 km e fundit jane me problematiket pasi jane te paasfaltuara e nuk jane pjese e ristrukturimeve te projektit ne fjale. Aktualisht rruga nga Boga ne Theth eshte asfaltuar vetem e 5 km e para dhe do vazhdojne punimet edhe per 7 km te tjera. 10 kilometrat e fundit nuk do te aspaltohen por ne kete fillim sezoni turistik ato jane rikonstruktuar nga Fondi Shqiptare per Zhvillim dhe aktualisht rruga eshte e arritshme deri ne qender te fshatit Theth edhe me automjete te vogla normale.

Road to Theth is going to be blocked for a restrict time from 10.00 to 16.00h for the touristic season 2014.

Road to Theth
Road to Theth
The road to Theth was first constructed on 1936 and is known as the first rural road with mainly touristic purpose. In the last 20 year no reconstructions was made and only last year 2013 was approved and started a reconstruction project for just a segment, Boge – Qate e Thores, that don’t give a definitive solution to the problem. Reconstruction works started in 2013 financed by Albanian Development Fund. The works started again this summer after the interruption of the last winter till to the works conclusion  that will be probably by the end of this touristic season, in November when the roads get closed again from the snow.The road gets closed every day from 10.00h to 16.00h ad this will go on for all the season.
Road to Theth
The road Shkodra – Theth is 72 km long, done in a three hours trip, where the last 14km are the most difficult ones are still non asphalted and this part is not covered by the reconstruction project. Till now the road from Boga toward Thethi was asphalted in its first 5 km and the works are on progress for the other 7 km. Last 10 km are not going to be asphalted but for this touristic season they were reconstructed from Albanian Development Fund and actually Thethi is reachable by normal cars till to its village center.

Nessun commento:

Posta un commento

Search

Translate