14 marzo 2013

''Dita Nderkombetare e Veprimit per Lumenjte''.... nisma E organizates boterore "Intenational River" aktivitet i shtrire ne 33 shtete, "LUMI ESHTE JETE" motoja e aktivitetit qe u mbeshtet nga Federata Shqiptare e Rafting per 14 mars/2013

Lumi eshte Jete!!!! :)))) Qëllimi i aktivitetit 14 Marsi është Dita Ndërkombëtare e Veprimit për Lumenjtë. Çdo vit, mijëra njerëz në mbarë botën ngrejnë zërin e tyre për të festuar për lumenjtë e botës dhe rëndësinë e mbrojtjes së tyre. Dita Ndërkombëtare e Veprimit për Lumenjtë është një ditë për të festuar fitore për mbrojtjen e lumenjve. Kjo është një ditë për të edukuar në lidhje me rëndësinë e lumenjve dhe për të kërkojë përmirësime në praktikat e vendimmarrësve. Kjo është një ditë për të edukuar njëri-tjetrin në lidhje me kërcënimet me të cilat përballet lumenjtë tanë, dhe të mësojnë në lidhje me ujin si një e mirë e njerëzimit.
 Mbi të gjitha, kjo është një ditë për të bashkuar - duke vepruar së bashku, pasi këto çështje nuk janë thjesht lokale, por në përmasa globale. Ky aktivitet është i regjistruar dhe i bashkohet nismës botërore të ndërmarrë nga organizata Organizatën International Rivers - Që nga viti 1985 International Rivers ka qenë në zemër të luftës globale për të mbrojtur lumenj dhe të drejtat e komuniteteve që varen mbi ta. International Rivers punojnë me një rrjet ndërkombëtar të njerëzve të prekur, organizatave bazë, ambientalistëve, avokatët për të drejtat e njeriut dhe të tjerët të cilët janë të angazhuar për ndalimin e projekteve destruktive të lumenjve dhe promovimin e mundësive më të mira. 


Përshkrimi i aktivitetit ‘Manifestim i aktiviteteve rekreative të sporteve ujore, të cilat do t’i shërbejnë ndërgjegjësimit të komunitetit në lidhje me rëndësine e ruajtjes dhe mbrojtes së lumenjve. Edukimi i nxënësve të shkollës “22 Tetori” në lidhje me funksionimin e lumenjve. Shumë lloje bimësh dhe kafshësh jetojnë vetëm përgjatë lumenjve; shumë të tjera duhet të jenë në afërsi të lumenjve për të mbijetuar. Krahas peshqve dhe kafshëve të tjera ujore, shumë lloje gjallesash priren të afrohen pranë lumenjve për shkak të insekteve dhe botës bimore nënujore të bollshme.
 Edhe njerëzit kanë, gjithashtu, nevojë për lumenjtë. Lumenjtë mund të transportojnë, të vadisin kulturat tona bujqësore, mund të mbushin tubacionet e ujësjellsave, të venë në lëvizje turbinat, si dhe të furnizojnë fabrikat tona me ujë.


 Lumenjtë janë burim frymëzimi dhe çlodhje për njeriun. Ne kënaqemi kur lahemi, kur peshkojmë dhe lundrojmë në lumenj. Ne nuk mund të zhvillohemi natyrshëm në se nuk mendojmë natyrshëm edhe për natyrën që na rrethon, përfshirë këtu edhe lumenjtë. Një zhvillim që cënon rëndë, që ndot rëndë, që tjetërson rëndë gjendjen natyrore të atyre ekosistemeve që janë në themel të mbijetesës sonë për shekuj nuk mundet kurrësesi të jetë fitimprurës për gjithësecilin prej nesh. Kërkesat që rrjedhin nga Direktiva 60 e Rrjetit Evropian të Ujërave (EC WFD 2000/60) janë, gjithashtu, po aq të rëndësishme edhe për Shqipërinë.
 Sipas kësaj Direktive, gjithë ujërat e vendeve anëtare të BE-së duhet t’i përkasin të paktën cilësisë ‘mirë’ brenda viteve 2015. Si vend që po përpiqet të bëhet pjesë e BE-së, Shqipëria duhet të synojë në plotësimin e këtyre kërkesave.
 Festim i jetëgjatësisë së lumenjve nëpërmjet performancave të bandës frymore të qytetit të Beratit. Objektivat - edukimi i qytetarëve për rëndësinë e ruajtjes së natyrës dhe mbrojtjes se mjedisit; - aktivizimi konkret i të rinjve jo vetëm në një aktivitet sportiv , por edhe dhenia e mundësise së vënies në praktikë të dijeve në fushën e mjedisit; - të nxisë ruajtjen e rrethinave të lumenjve dhe ujërave të territorit shqiptar dhe të lobojë për mbrojtjen e tyre. 
Të nxisë ndërgjegjësimin mjedisor të publikut të gjerë dhe shfrytëzuesve të lumit për mbrojtjen e lumenjve dhe ujërave të tjera të territorit; - të nxisë dhe të inkurajojë eksplorimet e sistemeve lumore në Shqipëri; - të nxisë dhe promovojë turizmin me anë të sportit të rafting; - të sigurojë udhëzime për praktikat e sigurta të sportit rafting. 
Të promovojë rafting si një sport të sigurt , sport aventurë në vendin tonë; - të promovoje korrektësi dhe lojë të ndershme, si dhe të nxisë miqësinë midis të gjithë anëtarëve të botës se rafting. Ndikimiet dhe arritjet Nëpërmjet këtij aktiviteti synohet sensibilizimi dhe edukimi i të rinjve dhe komunitetit në lidhje me lumenjtë. "Lumenjtë janë jeta jonë, burimi i identitetit tonë, burimi i mënyrave tona të jetës dhe kulturës." Nisma jonë është në veprim me atë të organizatës botërore “International Rivers” midis 87 aktiviteteve në të paktën 33 shtete : http://www.internationalrivers.org/resources/2013-actions-stories-7789 http://www.internationalrivers.org/resources/blerina-ago-osumi-s-canyon-7832


Organizator: Federata Shqiptare e Rafting Mbështetës: Bashkia Berat, Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar dhe Shkolla “22 Tetori”
Maren nga; https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151575058697193.1073741827.103155562192&type=1

Nessun commento:

Posta un commento

Search

Translate