26 settembre 2012

Thethi - Vermosh Albania mountain, House to stay in low - cost


Fran Molla               Gjoke Bujaj              Gjon Ded Ndoja      Gjovalin Lokthi
5 Rooms,  20 beds   1 Room, 3-4 beds     6 Rooms, 10 beds    3 Rooms, 10 beds
Price:15-20 EUR     Price: 25 Euro:         Price: 20 Euro:         Price: 15-20 Euro
Breakfast included.  Breakfast included.  Breakfast included.
Address Theth         Address Vermosh     Address : Theth       Address Theth
+355682180228  Mob:+38269562512  Mob:+355682191405 Mob:+355682393992
———————————————————————————————————————————–
 
Leke Vukaj                  Marash Vushaj           Hamit Mustafa            Lulash Kometa
1 Room, 2 beds           1 Room,  4 beds         7 Rooms,  12 beds      4 Room, 6 beds
Price: 25Euro:             Price: 25 Euro            Price: 20 Euro:           Price: 15-20 Euro:
Breakfast included.     Breakfast included     Breakfast included.    Address Theth
Address : Vermosh     Address Vermosh       Address:Fushe            Arez-Puke 
Mob:+38269431190 Mob:+38269629462 Mob:+355682357774  Mob+355693164310
————————————————————————————————————————————-

Gjon Frashnishta          Luce Shqutaj                  Llesh Nikolla            Mehilli Carku
10 Rooms, 24 beds      2 Rooms, 3 beds             2 Rooms, 6 beds        -------------------
Price: 33 Euro              Price: 25 Euro                                                   -------------------
------------------             Breakfast included.         -------------------         -------------------                    
Address Theth             Address:Vermosh            Address:Vermosh      Address Theth
Mob: +355693118712 Mob:+38269835501 Mob:+38267595437  Mob: +355 693164 211

Nessun commento:

Posta un commento

Search

Translate