13 settembre 2012

Relaks ne alpet shqipetare pakete turistike 3 ditore "Tirane-Valbone-Rugove-Tirane" me Sondor Travel & Tours.... Relax in the Albanian Alps 3-day tourist package "Tirana-Valbone-Rugova-Tirane" with Sondor Travel & Tours


sondor_logo Itinerari
Dita e I : Nisja ne ora 06.00, para agjensise „Sondor” mbrapa Hotel Tiranes. Udhetimi vazhdon ne drejtim te Komanit, ku mberrijme rreth ores 09 – 09.30. Hypim ne traget, duke kaluar ne kanionet e grykes se Komanit. Mberritja ne Fierze. Vizita ne Kullen e Mic Sokolit. Vizita ne qendren e B.Currit, (dreka opsionale). Vazhdimi i udhetimit per ne Gryken e Valbones. Ndalesa ne objekte te permendura natyrore, si Kanioni i Shoshanit, Klysyra, burimet mbas malit Kollate etj. Mberritja ne Bujtinen Rilindja ne Qukun e Valbones. Akomodimi. Udhetimi vazhdon per ne Fushen e Gjese, relaks, kafe. Kthimi ne Bujtinen Rilindja, darka tradicionale, fjetja.

Dita e II : Mengjesi ne Bujtinen Rilindja ne Qukun e Valbones. Udhetimi vazhdon per ne Gjakove, nga pika e kalimit kufitar Qafe Morine e Tropojes. Ndalesa ne Gjakove rreth  2 ore, vizita panoramike e Gjakoves nga Cabrati, vizita ne Carshi-pazari otoman i Gjakoves etj. Vizita ne Manastirin orthodoks te Decanit rreth 1 ore. Udhetimi vazhdon per ne Gryken e Rugoves me ndalesa ne objekte te spikatura natyrore si Ura ne Kanionin e Rugoves, kompleksi turistik Rugova etj. Mberritja ne Kompleksin Turistik Te Liqeni ne Gurin e Kuq. Akomodimi. Shetitje ne natyre. Darka me gatime tradicionale te zones, Fjetja.

Dita e III : Mengjesi ne Kompleksin Turistik Te Liqeni ne Gurin e Kuq. Udhetimi vazhdon per ne Peje. Ndalojme dhe bejme vizita ne Peje per rreth 2 ore. Udhetimi vazhdon per ne Prizren. Ndalesa dhe vizita ne qendren historike te Lidhjes se Prizerenit per rreth 2 ore. Kthimi per ne Shqiperi behet nga pika e kalimit kufitar Vermice, si dhe nga Tuneli dhe Autostrada e re e Kombit. Arritja ne Tirane behet ne mbremje ku mbyllet dhe ky program i kenaqshem turistik.

Aktivitetet
Vizita panoramike, Kulinari, Ecje ne kembe

Çmimi
Ekskursioni Turistik per grupet e vogla 5 – 8 persona eshte 100 euro per person, kurse per grupet mbi 9 persona eshte 90 euro per person.

Ne kete Program Turistik jane te perfshira :
1. Fjetja me mengjes dhe darke ne bujtina apo shtepiza druri , nje nate ne Valbone (Quku i Valbones) dhe nje nate ne Rugove (Guri i Kuq)
2. Transporti me minibuza komod, udhetimi vajtje ardhje dhe dispozicioni per 3 dite.
3. Per grupet mbi 15 veta sigurohet shoqerues turistik.
Ne kete Program nuk jane te perfshira :
1. Drekat gjate tre diteve te qendrimit
2. Bileta e tragetit Koman – Fierze
3. Biletat e hyrjeve ne pikat muzeale.

Destinacionet
Tirane-Valbone-Rugove-Tirane

Rezervo:
 http://www.sondortravel.com/web/Relaks_ne_alpet_shqipetare_314_1.php
Sondor Travel
Rr. Bulevardi "Zog I", ngjitur me Veve Center
Harta:

View Larger Map


Keni nje pyetje ose ju nevojitet me teper informacion? Ekspertet tane jane te gatshem t'ju ndihmojne nga ora 9.00 deri ne oren 20.00.

Na telefononi ne: +355 4 22 25 063, +355 68 20 01 988, +355 68 40 51 766 ose na shkruani ne:
info@sondortravel.com


English 
 Itinerary

Day I: Starting at 6:00 pm, before the agency "Sondor" behind Hotel Tirana. The journey continues in the direction of Koman, which reach around 09 - 09.30. Hypim ferry, passing in the canyons of the mouth Koman. Arrival in Fierze. Visit the Tower of Mic Sokoli. Visit center Curri, (lunch optional). Continuing the journey to the mouth of the Valbona. Mentioned objects stops natural as Shoshan Canyon, Klysyra, resources after Mount Kollate etc. Arrival in Bujtinen Renaissance in Qukun Valbona. Hotels. The journey continues in the field of gesture, relax, coffee. Return Bujtinen Renaissance, traditional dinners, sleeping.
Day II: Breakfast at Renaissance Bujtinen we Qukun Valbona. The journey continues for us Gjakove, neck Morine border crossing point Tropojes. Gjakove stops about 2 hours, panoramic visit Gjakoves by Cabrati, visits at MacDonald-Ottoman bazaar Gjakoves etc.. Visit Decani Orthodox Monastery about 1 hour. Journey continues for Rugova with stops in natural salient objects in Rugova Canyon Bridge, Rugova tourist complex etc.. Arrival in Lake Tourist Complex in Red Stone. Hotels. Walking in nature. Dinner with traditional dishes of the area, Sleeping.
Day III: Breakfast at Lake Tourist Complex in Red Stone. The journey continues to Peja. Stop and make visits to Peja for about 2 hours. The journey continues to Prizren. Stops and visits to the historical center of the League of Prizren for about 2 hours. Return to Albania made by crossing point Vermice, and the new highway tunnel Nation. Arrival in Tirana done in the evening where closed and the program satisfactory resort.
ActivitiesYour panoramic, culinary, walking on foot
PriceTourist excursion for small groups of 5 - 8 people is 100 euros per person, and for groups over 9 persons is 90 euros per person.
Tourism in this Program are included:1. Accommodation with breakfast and dinner in the inns or wooden huts, the night Valbone (Quku Valbona) and one night in Rugova (Red Stone)2. Transportation mini-trip shuttle cozy and availability for 3 days.3. For groups over 15 persons provided accompanying tour.

In this Program are not included:1. Lunches during the three days of stay2. Koman ferry tickets - Fierze3. Entry tickets to museum items.

DestinationsTirana-Valbone-kosovo-Tirane
Contact us:
 
http://www.sondortravel.com/web/Relaks_ne_alpet_shqipetare_314_1.phpSondor TravelRr. Boulevard "Zog I", adjacent to the Veve Center
Have a question or you need more information? Our experts are ready to help from 9.00 to 20.00.Call us: +355 4 22 25 063, +355 68 20 01 988, +355 68 40 51 766 or write to us: info@sondortravel.com

Nessun commento:

Posta un commento

Search

Translate