05 maggio 2012

Shoqata Dajti Alpino-Turistik, Tiranë Albania

Shoqata Dajti Alpino-Turistik, Tiranë

Qëllimi i Shoqatës Dajti Alpino Turistik
  • Ngritja dhe përhapja e njohurive rreth natyrës dhe maleve nëpërmjet veprimtarive të formës sportive, tubimeve, publikimeve dhe biblotekave.
  • Kultivimi i artit të alpinizmit, kacavarjes dhe argëtimeve në male dhe në natyrë si dhe çuarja përpara e shokërisë ndërmjet pjesmarrësve në këto veprimtari.
  • Studimi i maleve të vendit dhe atyre jashtë vendit tonë, mbledhja e fakteve dhe e fenomeneve që lidhen me to, prodhimi i botimeve të ilustruara që përfaqësojnë përshkrimin sa më të plotë të këtyre maleve për qëllime argëtimi.
  • Gjurmimi shkencor i lartësive malore brënda e jashtë vendit tonë.
  • Kujdesi për mjediset malore dhe mbrojtja e tyre.
  • Përfaqësimi i interesave dhe shqetësimeve të komunitetit të alpinistëve dhe argëtuesve sportivë në natyrë.
  • Pronat dhe të ardhurat e kësaj Shoqate janë në mënyrë të prerë të përkushtuara për qëllime mirëbërëse dhe asnjë pjesë e të ardhurave të saj ose pasurive të saj të patundëshme nuk mund të kalojnë në dobi të ndonjë privati.
Të gjithe ata që duan të anëtarësohen në Shoqatën tonë duhet të kenë parasysh se Soqata Dajti Alpino-Turistik vepron sipas një statuti dhe rregullore.
Kontakt
Adresa:
Shoqata Dajti Alpino-Turistik
Rr. Dibrës nr. 124
Tiranë
Celulari: 0672577552
http://shdat.org.al
dajti@shdat.org.al

Nessun commento:

Posta un commento

Search

Translate