21 maggio 2012

Ligj te posaçëm për bregdetin e shqiperis

Opozita propozon një ligj te posaçëm për vijën bregdetare te vendit, një hap ky qe synon t'i japë fund zhvillimit kaotik dhe te zgjidhe çështjen e pronës. Nisma është shpallur nga kreu socialist Edi Rama, gjate tryezës për këtë çështje te organizuar ne Himarë. Rama sqaroi se gjate qeverisjes se nesërme te PS, nuk do te ketë asnjë ligj për çështjet e pronësisë ne zonat bregdetare, pa marre me pare mendimin e banoreve. Kreu socialist tha ne fund se agjencia e zhvillimit te bregdetit është një trupe qe do te formësohet posaçërisht për t'i dhënë vëmendjen e duhur kësaj zone ku është përqendruar dhe vëmendja kryesore e turizmit.

Opposition proposes a special law to the coastline of the country, a move that aims to end the chaotic development and resolve property issue. Initiative announced by the Socialist leader Edi Rama, during the roundtable on the issue organized in Himara. Rama explained that during the government of the SP tomorrow, there will be no law on ownership issues in coastal areas, without considering the opinion of residents. Socialist leader said at the end of the coastal development agency is a body that will be specially shaped to give due attention to the area where the main attention is focused and tourism.

Nessun commento:

Posta un commento

Search

Translate