21 maggio 2012

5 Plazhet me te ndotura ne vend per sezonin 2012

Pese pika te ndotura disa fish mbi normat janë evidentuar përgjatë bregdetit shqiptar këtë vit. Ne këtë prag sezoni turistik specialistet e shëndetit publik deklarojnë se zona e Shkëmbit te Kavajes ne Durrës, vazhdon te jete pjesa me problematike e Adriatikut, ndërsa për detin Jon dy pika ne Vlore. Sipas tyre behet fjale për tre lloje ndotjesh duke nisur me derdhjen e ujerave te zeza ne det, mbeturinat e ngurta, qe hidhen nga vete pushuesit dhe ndotjes akustike. Saranda sidomos zona e Ksamilit, mbetet një nga plazhet me te pastër ne Shqipëri. Ne këtë kategorizim hyjnë edhe plazhet e tjera te jugut, si Himara qe pasohet nga gjiri i Lalzit e Velipoja. Pak dite me pare problemi me mbeturinat ne plazhe, është pranuar edhe nga kryeministri Berisha, qe kërkoi marrje te masave para nisjes se fluksit te turisteve vendas dhe te huaj. Por duket, se ky problem do te mbetet serish pa zgjidhje, për sa kohe përgjegjësia mbetet pezull mes Ministrisë se Turizmit asaj te Punëve Publike dhe Ministrisë se Mjedisit. Përmirësime ka ne ato pika plazhe ku ka pasur ndërhyrje te pjesshme te pushtetit vendor.

Five points above the contaminated manifolds are identified along the Albanian coast this year. On the eve of the tourist season of public health experts claim that Kavaja Rock area in Durres, continues to be the most problematic part of the Adriatic, the Ionian Sea and Vlora colon. According to them it comes in three types of pollution, starting with the discharge of sewage into the sea, solid waste, you jump out of them holidaymakers and noise pollution. Saranda Ksamil zoning, remains one of the cleaner beaches in Albania. In this categorization also includes other southern beaches, as Himara was followed by the Velipoja Lalzi Bay. Few days ago the waste problem at beaches, is well received by Prime Minister Berisha, who urged making the measures before the departure of the flow of domestic and foreign tourists. But it seems that this problem will remain without solutions again, as long as accountability remains suspended between the Ministry of Tourism that the Public Works and the Ministry of Environment. Improvements in those spots has beaches where there was partial interference of local governments.

Nessun commento:

Posta un commento

Search

Translate