26 maggio 2012

Të forcohen rregullat për ekskursionet, Institucionet përpilojnë listën me detyrimet

Të forcohen rregullat për ekskursionet, Institucionet përpilojnë listën me detyrimet
26 maj 2012
Autobuzat që do të transportojnë nxënësit apo studentet në ekskursione apo ekspedita duhet të jenë të prodhuar jo më parë se viti 2005, duhet ti nënshtrohen kontrollit teknik rreth 15 ditë para se të nisen për udhëtim dhe duhet të shoqërohen nga një efektiv i Policisë së Shtetit. Këto janë disa nga kërkesat që Ministria e Arsimit do t’i parashtrojë Minisitrisë së Transporteve, asaj të Brendshme dhe Rektoratit të Universiteteve për të nënshkruar një rregullore të përbashkët me qëllim parandalimin e aksidenteve automobilistike në raste të tilla pasi ekskursionet dhe ekspeditat janë në funksion të programeve mësimore dhe nuk mund të hiqen prej tyre .
Universitetet janë institucione autonome dhe aktualisht rregullorja është e veçantë në secilin prej tyre. Ndërkohë që për arsimin parauniveristar që nga viti 2007 Ministria e Arsimit ka miratura një urdhër i cili detajon një sërë detyrimesh përpara se nxënësit të nisen për ekskursion si përshembull aprovimi me shkrim nga secili prind, përgjegjësia e mësuesit shoqërues, vlerësimi me shkrim i vendit dhe sigurisë së nxënësve në vendin ku do të shkojnë një javë para nisjes, bashkëpunimi me agjensinë e transportit dhe strukturat e rendit.

Nessun commento:

Posta un commento

Search

Translate