28 maggio 2012

Shqipëria dhe Bosnje-Hercegovina do te lëvizin me karta identiteti duke nisur qe nga 1 janari/2013

Shqipëria dhe Bosnje-Hercegovina do te lëvizin me karta identiteti duke nisur qe nga 1 janari i vitit te ardhshëm. Kjo është bere e ditur nga ambasadori shqiptar ne Bosnje, Flamur Gashi. Ndërsa zv/kryeministri i Bosnjës tha se lëvizja me karta identiteti do te krijoje mundësi për zhvillimin e turizmit mes dy vendeve. Shqipëria dhe Bosnje Hercegovina kane marrëdhënie te mira diplomatike. Megjithatë, Bosnja hyn mes vendeve qe nuk e kane njohur ende pavarësinë e Kosovës, teme kjo qe diskutohet ne nivele diplomatike.

Albania and Bosnia-Herzegovina will move to ID cards starting from 1 January next year. This was made ​​known by the Albanian ambassador to Bosnia, Flag Gashi. As Deputy / Prime Minister of Bosnia said that the move to ID cards will create opportunities for development of tourism between the two countries. Albania and Bosnia Herzegovina have good diplomatic relations. However, Bosnia comes between countries that have not yet recognized Kosovo's independence, this topic was discussed at the diplomatic level

Nessun commento:

Posta un commento

Search

Translate