02 maggio 2012

Nafta, nje tjeter hov per turizmin ne Shqiperi


Shqipëria, e cila tashmë është tërhequr investimet e huaja të pronës për shkak të rritjen e saj ekonomike, ka marrë një tjetër shtysë kohët e fundit pas zbulimit të depozitave të naftës masive off bregdetit të saj në detin Adriatik.
Ata janë parashikuar për të prodhuar rreth një miliard fuçi naftë dhe do të japin situatën ekonomike të vendit dhe infrastrukturën e një shtysë më shumë, veçanërisht pasi ai fiton 10 për qind e prodhimit bruto dhe bën 50 për qind të të ardhurave nga shitja e naftës sipas kontratës standarde që qeveria përdor me kompanitë e huaja në kërkim për naftë.
Pre Maharajah, një partner i Lalzit Bay Resort & Spa, 5 * luksoze zhvillimit rezidenciale gjendet në bregdetin Adriatik të Shqipërisë, ka thënë: "Ka shpresa shumë të larta për një bum të naftës në Shqipëri. Në të vërtetë, investimet e huaja direkte në Shqipëri rrjedh nga konglomerate Shell globale dhe Petromanas bashkuar në partneritet për të eksploruar për naftë në vend pa dyshim do të rritje, duke bërë një ndikim të vërtetë në vendin ballkanik.
"Si edhe bankar në vaj, Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) do të asistojë qeverinë shqiptare në shtator 2012 me një projekt që synon për rinovimin hekurudhat vjetëruar të Shqipërisë me një fokus të veçantë në rehabilitimin e linjës Durrës-Tiranë hekurudhore duke parë si 40 përqind e popullsisë së Shqipërisë është e bazuar atje.
"Kjo pa dyshim do të ndihmojë turizmin shtyjë më shumë në zonën e më tej rritjen perspektivat ekonomike të vendit.
"Si një testament për potencialin e Shqipërisë, baza e klientit tonë është vazhdimisht në rritje me interes në rritje të shpejtë në 5 vendpushimin tonë * Të. Parashikimi i rritjes së PBB-së rritur, si dhe numrat të lartë të vizitorëve në vitet e ardhshme në sajë të një gamë të gjerë të projekteve të infrastrukturës të tilla si ri hekurudhat, Lalzit Bay Resort & Spa do të japë mundësi të përsosur investimeve pronës për aq pak sa 38.000 €. "
Lalzit Bay Resort dhe Spa është një kompleks i vilave të cilat përfshijnë kopshte private dhe tarraca, shërbime ekskluzive, plus një gamë të objekteve duke përfshirë pishina private not, një zonë BBQ, fusha tenisi dhe restorante.
  
Oil set to give another boost to tourism in Albania
Albania, which is already attracting overseas property investment due to its economic growth, received another boost recently following the discovery of massive oil deposits off its coastline in the Adriatic Sea.
They are predicted to produce around one billion barrels of oil and will give the country’s economic situation and infrastructure more impetus, particularly as it earns 10 percent of gross production and makes 50 percent of earnings from oil sales according to the standard contract that the government uses with foreign companies searching for oil.
Ravin Maharajah, a partner of Lalzit Bay Resort & Spa, the 5*luxury residential development located on Albania's Adriatic coastline, said: “There are very high hopes for an oil boom in Albania. Indeed, foreign direct investment into Albania derived from global conglomerates Shell and Petromanas joining in partnership to explore for oil in the country will no doubt increase, making a real impact on the Balkan nation.
“As well as banking on oil, the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) will assist the Albanian government in September 2012 with a project that aims to rejuvenate Albania’s outdated railways with a particular focus on rehabilitating the Durres-Tirana railway line seeing as 40 percent of Albania's population is based there.
“This will no doubt help push more tourism into the area further boosting the nation's economic prospects.
"As a testament to Albania's potential, our customer base is constantly growing with interest rapidly increasing in our 5* resort. The expectation of increased GDP growth as well as high visitor numbers in coming years thanks to a wider range of infrastructure projects such as the new railways, Lalzit Bay Resort & Spa will provide the perfect property investment opportunity for as little as €38,000.”
Lalzit Bay Resort and Spa is a complex of villas which include private gardens and terraces, exclusive services, plus a range of facilities including private swimming pools, a BBQ area, tennis courts and restaurants.

Nessun commento:

Posta un commento

Search

Translate