10 luglio 2012

Strategjia e re e turizmit në Shqipëri...

Strategjia e re e turizmit në Shqipëri, e vendosur për të sjellë në bucks mëdha

Një strategji kombëtare koordinimin e aktiviteteve turistike për 10 vitet e ardhshme është duke u hartuar nga zyrtarët e turizmit shqiptar në kërkim për të përfituar rritjen e qëndrueshme ekonomike të vendit dhe popullaritetin në rritje si një duhet ta vizitoni destinacion.
Aldo Bumçi, Ministër i Turizmit në Shqipëri zbuloi se plani do të synojë për të siguruar zhvillim të qëndrueshëm afatgjatë të turizmit në vend, duke mbuluar strategji për zhvillimin e turizmit malor dhe përmirësimin e shërbimeve për shembull.
Pre Maharajah, Partner i Lalzit Bay Resort & Spa, 5 * luksoze zhvillimit rezidenciale gjendet në të Shqipërisë nxehtësisht informoi Adriatik komentet bregdetit,
"Turizmi është duke luajtur një rol jetik për ekonominë shqiptare. Kontabiliteti për rreth 11 për qind të GDP-së së vendit, turizmi sjellë në 1.2 miliardë euro në fitim në vitin 2011 dhe me numrat turistike në rritje për më shumë se 4 milionë vitin e kaluar është e rëndësishme që Shqipëria prodhon një plan afatgjatë për të përfituar nga mbrapa e në rritje të saj popullariteti.
"Në të vërtetë atë që është inkurajuese për investitorët e biznesit, krijuesit pushime dhe blerësit pronësore njësoj është fakti se pavarësisht rënies ekonomike shihet nëpër Eurozonë, ekonomia e Shqipërisë është ende në kryerjen në një normë të qëndrueshme. Në fakt, ajo është shpallur së fundmi nga Ministri i Financave Ridvan Bode që fluksi i investimeve të huaja direkte është rritur ndjeshëm nga rreth 250 milion euro në vitin 2006 në rreth 850 milion euro në vitin 2011 e cila sigurisht frymëzon besim në popull. "
Ndërkohë, më tej ndihmuar infrastrukturën e vendit, Shqipëria do të jetë ndërtimi i një kilometër 22 me dy korsi në një autostradë shtrirjes të re rreth qytetit të Fierit, ndodhet në afërsi të bregdetit në Shqipërinë qendrore. Me qëllim për të përmirësuar kohën e udhëtimit dhe të sigurisë, autostradë jo vetëm që do të lidhë Shqipërinë me Greqinë e tij fqinj, por do të punësojë një rreth 1,550 punëtorë në vit përgjatë periudhës tre vjeçare të saj.
Maharajah shpjegon,
"Gjatë viteve të fundit, qeveria shqiptare ka rritur shpenzimet për investime në infrastrukturë dhe në zhvillim të shpejtë një rrjet efikas të rrugëve në të gjithë vendin ballkanik. Është investime si këto që do të vazhdojnë për të ndihmuar në numra vizitor rritje.
"Shqipëria ka rrugë të reja, një aeroporti të ri, brigjet e mahnitëse dhe moti i shkëlqyer ngjashme në Greqi dhe nuk do të jetë e gjatë deri sa të shohim më shumë njerëz dhe më të vizituar dhe blerjen e pronave pushime në këtë vend të bukur."
Për ata të menduarit rreth përgjimit në tregun e Shqipërisë së pronës, Lalzit Bay Resort dhe Spa ofron një premium produkt, ekskluzive beachfront për investitorët të cilët dëshirojnë të mirat e pronësisë vilë duke përfshirë kopshte private dhe tarraca, shërbime ekskluzive dhe privatësinë më shumë, si dhe një gamë e objekteve duke përfshirë pishina private not, një zonë BBQ, fusha tenisi dhe restorante të shkëlqyer për aq pak sa 30.000 €.
Për më shumë informacion mbi owning një apartament ose vilë mahnitëse në një nga tregjet më të mira të rritjes performuese në Evropën Juglindore, ju lutem kontaktoni Lalzit Bay në +44 845 125 8600 ose vizitoni www.lalzitbay.com.(English) New tourism strategy in Albania set to bring in the big bucks

A national strategy coordinating tourism activities for the next 10 years is currently being drawn up by Albanian tourism officials looking to capitalise on the nation’s steady economic growth and growing popularity as a must visit destination.
Aldo Bumci, Minister of Tourism in Albania revealed that the plan will aim to ensure the sustainable long-term development of tourism in the country, covering strategies for the development of mountain tourism and improving services for example.
Ravin Maharajah, Partner of Lalzit Bay Resort & Spa, the 5* luxury residential development located on Albania’s hotly tipped Adriatic coastline comments,
“Tourism is playing a vital role for the Albanian economy. Accounting for around 11% of the nation’s GDP, tourism brought in 1.2 billion euros in profit in 2011 and with tourist numbers rising to more than 4 million last year it is important that Albania produces a long term plan to capitalise off the back of its growing popularity.
“Indeed what is encouraging for business investors, holiday makers and property buyers alike is the fact that despite the economic downturn seen across the Eurozone, Albania’s economy is still performing at a steady rate. In fact, it was recently revealed by Finance Minister Ridvan Bode that the influx of foreign direct investments has substantially increased from around 250m euros in 2006 to around 850m euros in 2011 which certainly inspires confidence in the nation.”
Meanwhile, further aiding the nation’s infrastructure, Albania will be constructing a 22 kilometre two-lane motorway on a new alignment around the town of Fier, situated near the coast in central Albania. Aiming to improve travel times and safety, the motorway will not only connect Albania to its neighbour Greece but will employ an estimated 1,550 workers per year across its three year period.
Maharajah explains,
“Over the last few years, the Albanian government has increased spending on infrastructure investment and is fast developing an efficient road network throughout the Balkan nation. It’s investments like these that will continue to help increase visitor numbers.
“Albania has new roads, a new airport, stunning coastline and superb weather similar to Greece and it won’t be long until we see more and more people visit and purchase holiday properties in this beautiful country.”
For those thinking about tapping into Albania’s property market, Lalzit Bay Resort and Spa offers a premium, exclusive beachfront product to investors who want the benefits of villa ownership including private gardens and terraces, exclusive services and more privacy as well as a range of facilities including private swimming pools, a BBQ area, tennis courts and superb restaurants for as little as €30,000.
For more information on owning a stunning apartment or villa in one of the best performing growth markets in South Eastern Europe, please contact Lalzit Bay on +44 845 125 8600 or visit www.lalzitbay.com.

Nessun commento:

Posta un commento

Search

Translate