28 luglio 2012

Pushime ne lumin Shkumbin qe shtrihet pergjate rruges Elbasan-Librazhd 2012


E ndërsa shume prej nesh zgjedhin plazhin për te sfiduar temperaturat e larta te verës ka dhe nga ata qe frekuentojnë lumin. Dhjetëra qytetare nga Elbasani kane zgjedhur lumin Shkumbin për tu freskuar. Pushuesit thonë se janë te detyruar ta bëjnë këtë zgjedhje për shkak te kushteve finaciare. Pertej pamjes piktorese qe te ofon pisazhi pergjate lumit Shkumbin qe shtrihet ne rrugën nacionale Elbasan-Librazhd, problem kryesor mbetet ndotja. Përgjatë gjithë rrjedhjes lumit syri të sheh mbeturina. Edhe pse në Mirakë, Librazhd dhe Përrenjas, rreziku për tu larë në lumë mbetet më i vogël, pasi ndotja nuk është ne nivele shqetësuese, në pjesën tjetër të Elbasanit, konkretisht ne komunën Papër rreziku është i madhe për shkak edhe te derdhjes se ujërave te zeza ne lume.

And while many of us choose to challenge the beach for the summer high temperatures there are those who frequent the river. Dozens of citizens from Elbasan have chosen to be updated Shkumbin River. The tourists say they are forced to make this choice due to financial conditions. Beyond the painter looks to ofon pisazhi Shkumbin river that stretches along the national road Elbasan-shines, the main problem remains the pollution. Throughout the river flow to the eye sees garbage. Even though in Mirak Përrenjas shines and the risk for bathing in the river remains small, because pollution levels is not disturbing the rest of Elbasan, specifically in the municipality Papër risk is even greater because of the discharges to waters sewage in the river.

Nessun commento:

Posta un commento

Search

Translate