22 luglio 2012

Dardha, fshati qe te mbush qofte edhe për pak ore pushim 2012


Pubblicato in data 21/lug/2012 

Teksa udhëton nga Korça drejt Ersekës, vetëm 8 kilometra me tej, kjo tabele te tregon se fshati Dardhe nuk është larg. Rruga megjithëse malore është e asfaltuar vitet e fundit dhe ne muajt e verës aty shkohet lehtësisht, qofte edhe për pak ore pushim. Por sopranoja e njohur Edit Mihali rikthet pas gati 4 dekadash ne këtë fshat dhe ka vendosur te pushoje gjate. Fshati Dardhe, është relativisht i ri nëse pranohet e tillë koha prej 3 shekujsh qëkurse gjenden të dhëna historike, shkruan shkrimtari i njohur, bir i këtij fshati Teodor Laco. Ai u themelua prej të ikurve rebelë, që përndiqeshin nga qeveria osmane e kohës, sepse nuk donin të ndryshonin fenë. Historia trashëgohet me fanatizëm nga njeri brez tek tjetri dhe atë ta tregon pothuaj çdo banor qe ndesh ne rrugët e fshatit. Ne fillim te shekullit, ne Dardhe numëroheshin me shume se 400 shtëpi te banuara. Sot nuk ka as shkolle fillore, sepse vetëm rreth 20 familje jetojnë rregullisht aty. Por banoret nuk i kane humbur lidhjet me fshatin dhe prej vitesh kane nisur te rindërtojnë shtëpitë. Politikane e biznesmenë te njohur nuk i kane shpëtuar tundimit te kenë një shtëpi pushimi ne këtë fshat. Me një lartësi gjeografike impresionuese mbi 1300 m, që vetvetiu e çon përfytyrimin tek dimri i gjatë me borë, tek pranverat e ndezura nga blerimi, Dardha ia ka dalë bëhet e njohur anembanë vendit. Si një fshat turistik, Dardha bëri emër që në vitet '30. Poete te shquar si Lasgush Poradeci apo Asdreni, shkruanin për natyrën magjepsëse te saj. Prej disa vitesh në Dardhë funksionojnë hotele apo restorante te vogla, ku gatuhen gjellë karakteristike. Por edhe te sëmuret nga veshkat mund te kurohen me ujin e kroit te "Qelbur", i cili mban këtë emër për shkak erës se rende qe ka uji nga prania e larte e squfurit. Fshati ka vlera jo vetëm zhegut të padurueshëm të verës kur aty mbizotëron freskia ... ndaj vendasit thonë se e ardhmja e Dardhës ka vetëm një emër: TURIZËM.

As he travels from Korca to Erseka, just 8 kilometers further, that the table shows that the village is not far Dardhe. Mountain Road is paved, although in recent years and in summer it easily reachable, even for a few hours rest. But renowned soprano Edith Mihali restore after nearly 4 decades in this village and has decided to cease long. Village Pear, is relatively new if accepted such a time of 3 centuries since historical data available, says writer, son of the village Teodor Laco. It was founded by the refugees rebels, who përndiqeshin Ottoman government of the time, because they wanted to change their religion. History of fanatically inherited from one generation to another and it shows almost every resident to faces in the streets of the village. At the beginning of the century, we Dardhe numbered more than 400 inhabited houses. Today there is no primary school, because only about 20 families live there regularly. But people have not lost contact with the village and for years they started to rebuild their homes. Prominent politicians and businessmen have not escaped the temptation to have a holiday home in this village. With an impressive geographical altitude over 1300 m, which leads itself to the imagination during the snowy winter, to spring from blerimi brightly, Pears has succeeded becoming known throughout the country. As a tourist village, Pears made his name in the '30s. Distinguished poets as Lasgush Poradeci or Asdreni, writing for its fascinating nature. For several years in hotels or restaurants Pear operate small, where the characteristic dish cooked. But even the sick from the kidneys can be treated with water and riversides of "pussy", which bears this name because of heavy wind that has high water by the presence of sulfur. The village has value not only unbearable summer heat that prevails when there coolness ... to the locals say that the future of Dardha has only one name: TOURISM.

Nessun commento:

Posta un commento

Search

Translate