22 luglio 2012

Aldo Bumçi sqaron problematikat për kete sezon turistik


Ne pikun e sezonit turistik Ministri i Kulturës, Turizmit, Rinise dhe Sporteve Aldo Bumçi, përballe një paneli gazetaresh ne emisionin "Debat" ka sqaruar problematiken e këtij sektori. Bumçi ka pranuar se turizmi ne Shqipëri është ne fazat fillestare dhe aktualisht ne shfrytëzojmë vetëm 10% te bregdetit tone. Sipas Bumçit edhe për shkak te mungesës se traditës dhe izolimit te vendit, turizmi shqiptar vuan nga disa probleme qe fillojnë me cilësinë e ulet te shërbimit, me mungesën e guidave apo ciceroneve ne pikat arkeologjike, te plazheve publike e deri tek ndotja e plazheve nga plehrat. Por edhe pse situate ka nevoje për përmirësime sipas ministrit Bumçi sot turizmi jep 20% te prodhimit te brendshëm bruto duke qene një nga sektorët me te rëndësishëm ne vend. Bumçi ka theksuar se numri i turisteve është rritur gjate viteve te fundit edhe për shkak te përmirësimit te imazhit te vendit dhe infrastrukturës. Pavarësisht se pjesa me e madhe e vizitoreve i përket Maqedonisë, Kosovës e Malit te zi sipas Bumçit janë 10 vende qe kane patur rritje te ndjeshme te numrit te turisteve. Duke u ndalur tek skandali i zhdukjes se pikturave te Vangjush Mios, Ministri Bumçi, ka lajmëruar se ligji për muzetë do te ndryshoje. Sipas ministrit te kulturës Bumçi do te punohet për forcimin e masave për ruajtjen e veprave me vlere kombëtare duke i kaluar ato ne varësinë e pushtetit qendror

In peak tourist season the Minister of Culture, Tourism, Youth and Sports Aldo, in front of a panel of journalists in the show "Debate" explained the problems encountered in this sector. Bumçi admitted that tourism in Albania is in the early stages and currently we use only 10% of our coastline. According Bumçi also due to lack of tradition and isolation of the country, tourism suffers from several problems that start with lower quality of service, the lack of guides or guides in archaeological sites, the public beach to beach pollution from fertilizers . But even though the situation is in need of improvement according to tourism minister today Bumçi gives 20% of gross domestic product by being one of the most important sectors in the country. Bumçi emphasized that the number of tourists has increased in recent years due to the improvement of the country's image and infrastructure. Despite the majority of visitors belongs to Macedonia, Kosovo and Montenegro along Bumçi are 10 countries that have had a considerable increase in the number of tourists. Speaking disappearance scandal Vangjush paintings Mio, Bumçi Minister, has announced that legislation will change the museums. According to the minister of culture Bumçi will work to strengthen the measures for the preservation of national acts worth passing them in the dependence of central

Nessun commento:

Posta un commento

Search

Translate