31 luglio 2012

Nga Shën Vasili ne Bunec , Shën Vasil është fshati i pare qe ndesh, duke udhëtuar nga Saranda drejt Vlorës


Ky fshat nuk dihet pse mori emrin e Shen Vasilit, qe katoliket e quanin Shën Vlashi dhe qe sipas historiografisë fetare ka lindur ne vitin 329 pas Krishtit, ne një familje te shquar ortodokse.
Por fshati me pasurinë dhe emrin e tij është zhdukur 2 here historikisht: Se pari ne 1778, Ali pashai i Janinës e shkatërroi ne shenje gjunjëzimi për banoret e panënshtruar ortodokse, duke tentuar t'i kthente ne fenë myslimane. Se dyti, gati 2 shekuj me vone ne 1970, qeveria komuniste e kohës i fshiu për tu harruar gjate 3 dekadave emrin tradicional, duke e quajtur si për ironi te prapambetjes, fshati Përparim. Ky rrap 2 shekullor, ne qendër te fshatit e dallon Shën Vasilin nga 9 fshatrat e tjerë te Komunës se Lukovës. Ai është tregues i shpresës se edhe pas shkatërrimit ka ende jete. Shën Vasil është fshati i pare qe ndesh, duke udhëtuar nga Saranda drejt Vlorës. Sot aty është rigjallëruar turizmi hotelier, qe konkurron me plazhet buze detit, brezaret me agrume dhe ullinj te shoqërojnë ne gjithë gjatësinë bregdetare. Vetëm 2 km larg komunës se Lukovës shtrihet plazhi i Bunecit, me përroin me ujë te kulluar qe derdhet drejt ne Jon. Buneci është plazhi ditor me i frekuentuar për pushimet ditore, për Sarandën e Gjirokastrën. Autobusë te shumte udhëtojnë sidomos ne fundjave, ne ketë destinacion. Por freskia qe vjen nga hija e ullinjve dhe era e luginës, është një mundësi e mire për te provuar turizmin me çadra. Kur mbërrin ne Bunec, rralle here vendasit lënë pa te treguar me krenari, se ne kohen e mbretit Zog, aty ka qene një port. Madje edhe sot, vazhdon te jete e regjistruar si pike portuale, por nuk ka ende licence. Hidrocentrali i vogël, ndërtuar pak kohe me pare ne Bunec, ka përmirësuar furnizimin me energji te gjithë zonës. Mbi 15 mije është numri i pushuesve ne plazhet e Lukovës, por operatoret turistike mendojnë se ky numër do te rritet me hapjen e plazhit te Kakomese.

This village is not known why she received the name of St. Basil, which Catholics call St. Vlashi and that according to religious historiography was born in the year 329 AD, in a prominent Orthodox family.
But the village with their wealth and his name is historically gone 2 times: first in 1778, Ali Pasha of Ioannina sign destroyed in refractory kneeling for Orthodox people, trying to turn the Muslim religion. Second, nearly two centuries later in 1970, the communist government wiped time to be forgotten during the three decades the traditional name, calling the backwardness ironically, the village progress. This plane two centuries, the village center of St. Basil differs from 9 villages in the municipality other than Lukova. It is indicative of the hope that the disaster is still life. St. Basil is the first village barge, traveling from Saranda to Vlora. Today there is a revived tourism hotel, which competes with beach promenade, with citrus and olive terraces associated with the entire length of shoreline. Just 2 km from the municipality that lies Lukjova Bunecit beach, with the pure water stream that flows into the Ionian. Bunecit beach is frequented daily by day holiday for the Gjirokastra Saranda. Numerous buses traveling especially on weekends, we have destination. But the coolness that comes from olives and wind shadow of the valley, is a good opportunity to test the tent tourism. When arriving in Bunec, locals rarely leave without a show of pride, that at the time of King Zog, there has been a port. Even today, continues to be registered as a point port, but no license yet. Small hydropower plant, built some time ago we Bunec, improved power supply to the entire area. Over 15 thousand is the number of tourists on the beaches of Lukova, but tour operators feel that this number will increase with the opening of Kakomese beach.

Nessun commento:

Posta un commento

Search

Translate