06 giugno 2012

Vonesat e 100-vjetorit

Disa dite pasi Vizion Plus solli përmes dokumenteve nga Arkivi Qendror i Shtetit se si ishin festuar 25 vjetori dhe 50 vjetori i pavarësisë se vendit, publicistë e studiues komentoje situatën e këtij 100-vjetori. Për Artan Shkrelin, vizioni i kremtimeve te këtij përvjetori është krejt i paqarte për qeverinë. Studiuesi shton se mungesa e përcaktimit te buxhetit kufizon çdo kalendar zyrtar, qe tashme duhet te ishte publikuar apo te ishte përgatitur me herët se 2012-ta. Një qëndrim me te moderuar mban publicisti Ndricim Kulla, i cili edhe pse deklaron se diçka është bere, por pranon se jemi vone. Sipas Kulles prioritet ne këtë vit jubilar duhet te kishte libri dhe botimet historike apo akademike. Komisioni ndërministror i festimeve te 100-vjetorit te pavarësisë, i cili kryesohet nga kryeministri Berisha, është ai qe merr vendimet mbi çdo gjë qe lidhet me kremtimet, qe nga buxheti e deri tek logoja. Por, ky komision është mbledhur për here te fundit ne 24 prill, pra një muaj me pare.

Several days after the Vision Plus brought through documents from the Central State Archive of how they were celebrating the 25th anniversary and 50 anniversary of independence, publicists and researchers comment on the situation of the 100-th anniversary. For Artan Shkreli vision of this anniversary celebration is quite uncertain for the government. The researcher adds that the lack of budget setting limits any official calendar, which already should have been published or have been prepared earlier than 2012's. A more moderate approach lighting tower holds publicist, who although stating that something is done, but acknowledges that we are late. According to Tower priority in this jubilee year should have the book and historical or academic publications. Interministerial Commission 100-anniversary celebrations of independence, which is chaired by Prime Minister Berisha, is he who makes the decisions on everything related to celebrations, from the budget to the logo. But this committee has been assembled for the last time on April 24, then a month ago

Nessun commento:

Posta un commento

Search

Translate