25 giugno 2012

Panairi ndërkombëtar i verës 2012

Edhe pse një pjesë e mirë e Evropës Perëndimore praktikon turizmin "Winne-Tesstery", (shijim i verës), vendi ynë në fakt e ka shumë pak të zhvilluar këtë traditë. Pikërisht për këtë, por edhe zhvillimin dhe promovimin e industrisë së verës, kompani të ndryshme nga të gjitha vendet e botës u mblodhën ne Tirane për të prezantuar përvojën dhe llojet e ndryshme të verës që prodhojnë. Një nga stendat me te veçanta ne aktivitet ishte ajo e krahinës së Mirditës, ku vera që prodhohet është nga një lloj rrushi autokton shqiptar. Por një shumëllojshmëri verërash dhe pijesh të ndryshme ofrojne te gjitha kantinat pasi te tilla ne Shqipëri datojnë qe ne vitin 1936. Në te njëjtin pozicion me stendat e verërave më të mira ndërkombëtare ishin edhe kantinat tona dhe në kuadër të promovimit të tyre kryeministri i vendit Sali Berisha, pas një vizite ne këtë aktivitet, tha se sot vera shqiptare po konkurron edhe atë franceze e spanjolle.

Although a good part of Western Europe tourism practices "Winne-Tesstery" (taste of wine), our country actually has very little to develop this tradition. Due to this, but also develop and promote the wine industry, different companies from all countries of the world gathered in Tirana to present experience and different types of wine they produce. One booth in particular in the activity was the province of Mirdita, where wine is produced from a grape native Albanian type. But a variety of different wines and drinks offers all wineries such as in Albania date back to 1936. In the same position with the booth best international wines were well within our wineries and their promotion of the country's Prime Minister Sali Berisha, after a visit to the event, said the Albanian wine today it is running the French and Spanish.

Nessun commento:

Posta un commento

Search

Translate