10 maggio 2012

Zhvillimi i Turizmit Alpin, Razma north of Albania


Zhvillimi i Turizmit Alpin
Projekti ka per qellim te prezantoje, promovoje turizmin alpin verior dhe identifikoje e me pas te prezantoje e ndikoje ne gjetjen e rrugeve te cilat udheheqin rritjen e kapaciteteve te operatoreve te biznesit dhe te grupeve te interesit ne turizimin e qendrueshem ne zonen veriore te vendit : Razem dhe Boge te cilat jane perla natyrore te pjeses veriore te alpeve shqiptare duke prezantuar dhe diskutuar keto problematika dhe me institucione shteterore, Ministrite e linjes,me qellim rritjen e prezences dhe vemendjes se tyre ne keto problematika e me pas ndihmesen drejt zgjidhjes dhe mirefunksionimit te Destinacioneve te turizmit te qendrueshem.
http://alpinalb.com/

Nessun commento:

Posta un commento

Search

Translate