02 maggio 2012

SHPALLJE KONKURSI PËR REALIZIMIN E SPOTIT TELEVIZIV SHQIPËRIA TURISTIKE NË 100 VJETORIN E PAVARËSISË

SHPALLJE KONKURSI PËR REALIZIMIN E SPOTIT TELEVIZIV SHQIPËRIA TURISTIKE NË 100 VJETORIN E PAVARËSISË
 

Qëllimi i Realizimit të Spotit
Spoti do ti kushtohet Shqipërisë turistike në 100 vjetorin e Pavarësisë. Spoti duhet të përmbajë dhe të shfaqë në mënyrë të drejtpërdrejtë Shqipërinë turistike të ndërthurur me periudhat, momentet, ngjarjet dhe personazhet më të rëndësishme të historisë shqiptare.
Detyra e Projektimit Spoti duhet të përmbajë
1. Elementë nga bukuritë natyrore të Shqipërisë si malet, detet, lumenjtë, pyjet, rivierën dhe malsitë shqiptare
2. Elementë nga trashëgimia kulturore si: sitet arkeologjike, qytetet, objektet e kultit pamje interieri dhe eksterieri, elementë etnografikë të zonave të ndryshme
3. Elementë nga ngjarje dhe vende që përmbajnë simbolika të forta në historinë e Shqipërisë, personazhe dhe karaktere të ndryshme
4. Spoti duhet të jetë promovues
5. Spoti duhet të zgjasë 45 sekonda
6. Spoti duhet të jetë në format televiziv - Full HD dhe SD.
Kushtet e pjesëmarrjes në Konkurs

 1. Në konkurs kanë të drejtë të marrin pjesë: individë, studio dhe kompani publicitare, fizike apo juridike.
 2. Pjesëmarrësit duhet të kenë përvojë në realizimin e spoteve televizive. Subjektet pjesëmarrës duhet të kenë realizuar më pare, e pakta, dy spote televizive.
 3. Shuma në dispozicion për prodhimin e këtij spoti është 18,000 euro (këtu nuk përfshihen kostot për transmetimin e spotit). 
Subjektet duhet të paraqesin një dosje konkuruese e cila duhet të përmbajë
1. Një sinops koncept të spotit deri në pesë rreshta
2. Skenarin tekniko-regjisorial të spotit
3. Storyboard-et e spotit prezantimet vizuale të skenarit
4. Një CV të detajuar të subjektit, subjekteve konkurues
5. Një DVD të spoteve televizive të realizuara më parë.

Organizimi i Konkursit dhe Komisioni Përzgjedhës

 1. Punimi, punimet pjesëmarrëse do të dorëzohen në Agjencinë Kombëtare e Turizmit, Rr: Muhamed Gjollesha, ish-godina Shtëpia Botuese 8 Nëntori, kati 4, Tiranë deri më datë 16 Prill 2012. Punimet i dorëzohen me protokoll Z. Ergys Faja, Numri i telefonit: +355 4 2260224 dhe e-mail ergysfaja@yahoo.com, nga ora 9.00 deri 16.30, nga e Hëna në të Premte.
 2. Komisioni Përzgjedhës shqyrton punimet me datë 17 - 18 Prill 2012.
 3. Me datë 18 Prill 2012, Komisioni Përzgjedhës zgjedh me sistem pikësh, nga 1 deri në 5, tre punimet më të mira. 
 4. Tre punimet më të vlerësuara nga Komisioni Përzgjedhës do ti kalojnë për miratim përfundimtar Komisionit Shtetëror të Festimeve pranë Këshillit të Ministrave. Komisioni Shtetëror i Festimeve pranë Këshillit të Ministrave do të shpallë publikisht fituesin. 
 5. Pas shpalljes së punimit fitues nga Komisioni Shtetëror i Festimeve ndërmjet artistit dhe AKT, lidhet Kontrata për Realizmin e Spotit. Në kontratë subjektit fitues i jepet e drejta të prodhojë spotin brenda shumës së publikuar. Kjo shumë përfshin realizimin e spotit dhe shpërblimin artistik të fituesit.
 6. Subjekti fitues duhet të realizojë spotin brenda 30 ditëve pas ditës së lidhjes së kontratës me AKT. 
 7. Subjekti fitues duhet të dorëzojë spotin e realizuar në formatin: Full HD dhe SD.
 8. Komisioni Përzgjedhës i Spotit përbëhet nga 3 - 5 anëtarë, nga fusha e artit dhe kulturës, miratuar nga MTKRS. 
 9.  Të drejtat e pronësisë së spotit fitues dhe të autorit i kalojnë AKT. Në bazë të Ligjit Nr.9380 dt.28.04.2005 "Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me të", Neni 9, pika c, subjektit fitues pas realizimit të spotit nuk i njihet e drejta e përfitimit material të mëtejshëm për përdorimin e veprës së tij nga ana e shtetit shqiptar. 
 10. Të gjithë të interesuarit mund të informohen mbi kushtet e pjesëmarrjes në këtë konkurs në faqen e internetit të MTKRS, faqen e internetit të AKT, faqen e internetit të QKK dhe faqen e internetit të GKA.

Nessun commento:

Posta un commento

Search

Translate