21 giugno 2012

Zbulohet parmenda 2700-vjeçare ne butrint,Albania 2012

Kjo parmende druri, e zbuluar pjesërisht ne parkun e Butrintit, është përdorur ne këtë zone 2700 vjet me pare. Sipas arkeologeve objekti është i vetmi i kësaj periudhe i gjetur deri tani ne vendin tone, madje edhe me gjere ne zonën e Epirit. Ekspedita shtate javore zbuloi gjashte metra nën tokë edhe një sere objektesh te tjera qe ishin funksionale për jetesën ne shekullin e shtate para Krishtit. Kodra poshtë forumit, sipas specialisteve, është e mbushur me materiale kocke, qeramike, por edhe druri, qe janë gjetur ne gjendje mjaft te mire, çka dëshmon jetesën qe nga prehistoria e deri ne periudhën otomane. Pak kohe me pare ne Butrint u zbulua edhe forumi romak, zona me e rëndësishme e qytetit antik pas teatrit.

This wood sow, discovered partly in the park of Butrint, is used in this area 2700 years ago. According to archaeologists is the only facility of this period found so far in our country, even in the wider area of ​​Epirus. Seven week expedition discovered six feet below ground and a number of other objects that were functional for living in the seventh century BC. Down hills forum, according to experts, is filled with bone material, ceramic, but also wood, which are found in very good condition, which proves that life from prehistory until the Ottoman period. Shortly before Butrint was discovered Roman forum, important areas of the ancient city after the theater.

Nessun commento:

Posta un commento

Search

Translate