04 giugno 2012

Fluturime mbi Gjirokastër ,Aktiviteti "Gjirokastra air game" 2012

Me nisjen e sezonit turistik balonat e parashutat kane pushtuar qiellin mbi qytetin e gurte te Gjirokastrës dhe zonat arkeologjike te luginës se Drinosit. Aktiviteti "Gjirokastra air game" ku ndërthuren turizmi dhe sporti, ka zgjuar kërshërinë e shume turisteve ne jug te vendit. Xhonatan Islami është sportisti me i ri qe ka provuar fluturimin nga parku kombëtar i Antigonese ne Gjirokastër. Edhe sportiste te huaj janë surprizuar nga fluturimet mbi Gjirokastër, ku nuk kane humbur rastin edhe ta fotografojnë atë nga lart. "Te fluturosh mbi Gjirokastër është një kënaqësi shume e madhe. Kushtet teknike dhe pamja janë mahnitëse. Fluturimi mbi këtë zone është një sadisfaksion prandaj ne u rikthyem përsëri për te fluturuar këtu," thotë Sabi Sarkozy, një sportist hungarez. Aktiviteti është ndërthurur edhe me shëtitje me kuaj ne sipërfaqen prej 46 ha te parkut te Antigonese. Ne një dite te tille banoret e zonës qe e kane tradite kalërimin kane vene ne dispozicion kuajt e tyre për turistet e shumte.

With the launch of the tourist season parachutes balloons have conquered the skies over the city of Gjirokastra stony and archaeological areas Drino valley. Activity "Gjirokastra air game" which combined tourism and sport, has awakened the curiosity of many tourists in the south of the country. Jonathan Islam is the youngest athlete who has proven flight from the national park in Gjirokastra Antigonea. Even the foreign athletes are surprised by flights over Gjirokaster have not lost the opportunity to photograph it from above. "To fly over Gjirokastra is a very great pleasure. Technical conditions and appearance are stunning. Flying over this area is a sadisfaksion so we were again restored to fly here, "says Sabi Sarkozy, a Hungarian athlete. The activity is intertwined with the horses walk in area of ​​46 hectares of park Antigonea. In a day of such residents of the area that have tradition have made available ride their horses to the tourists.

Nessun commento:

Posta un commento

Search

Translate