18 giugno 2012

Brochure activities Sport and Culture Pocket guide with general information on Albania ,Guidë xhepi me informacione të përgjithshme mbi Shqipërinë


Brochure activities Sport and Culture Pocket guide with general information on Albania
Lista e mëposhtme përmbledh një seri prej 5 broshurash të shkruara në gjuhën angleze të cilat nxjerrin në pah vlerat e shumta natyrore, kulturore e artistike të Shqipërisë.http://www.mtkrs.gov.al/web/Broshura_dhe_Fletepalosje_Promocionale_378_1.php

Nessun commento:

Posta un commento

Search

Translate