09 maggio 2012

Peza, histori e turizëm Albania


Mes historisë dhe turizmit. Kështu janë ndare këtë 5 maj vizitoret ne zonën e Pezës. Qe herët ne mëngjes te afërm dhe veterane kane bere nderimet e përvitshme ne varrezat e dëshmoreve si dhe kane vizituar shtëpitë muze te konferencës se Pezës.
Krahas historisë qe është prezentë qe ne hyrje te Pezës e deri ne qendër te saj, një pjese e kryeqytetaseve e kane zgjedhur këtë vend si mundësi te mire pushimi. Te rinj te organizuar, familjare madje dhe te huaj kane zgjedhur fundjavën te pushojnë dhe argëtohen ne Peze. Sigurisht secili me mënyrën e vet ka menduar edhe dreken apo argëtimin. Banoret e fshatit ku krahas bujqësisë, te ardhurat i sigurojnë edhe nga vizitoret tregojnë se infrastruktura e dobët rrugore po dëmton biznesin e tyre dhe imazhin e Pezës. Njeri prej drejtuesve te shkollës se hipizmit ne Peze tregon se si ka ndikuara infrastruktura e keqe ne frekuentimin e sportit te kalërimit. Peza ndodhet vetëm 20 kilometra larg Tiranes. Por për te shkuar deri ne qendrën e saj me gjelbërim e ajër te pastër, duhet te kalosh përmes rrugës se dëmtuar keqazi, ku as zgjedhja e një kandidati te pavarur si kryetar komune, ne zgjedhjet e 8 majit, nuk i ka dhënë zgjidhje infrastrukturës rrugore.

Between history and tourism. So are divided this May 5 visitors in the area of Peza. Since early in the morning, relatives and veterans have made in the annual honors Toll cemetery and visited museum houses the conference than Peza.
Besides the history that is present in the entry of Peza up in its center, a part of the capital city of this country have chosen as the best vacation opportunities. Organized young people, family and even strangers are chosen weekend to relax and have fun in Peze. Certainly each has its own way even thought dinner or entertainment. Residents of the village, where besides agriculture, provide revenues from visitors show that poor road infrastructure is hurting their business and the image of Peza. One of the leaders of the riding school in Peze shows how bad the infrastructure affected attendance riding sport. PEZA is located only 20 kilometers from Tirana. But to go up in its center with green and fresh air must pass through the road that badly damaged, with the choice of an independent candidate as mayor, the election of May 8, no solution has provided road infrastructure .


Nessun commento:

Posta un commento

Search

Translate