02 maggio 2012

Festa e midhjes në Sarandë - 2012

Qindra sarandjote dhe pjesëmarrës nga Greqia dhe Italia ne festen e midhjes ne Sarandë, kane shpërfillur alarmin e Autoritetit Kombëtar te Ushqimit, duke e konsumuar te freskët produktin e kultivuar ne Butrint. Prej tre javësh ne fakt u bllokua tregtimi i midhjeve, për shkak te ngarkesës se larte me bakterin esheria koli. Por pjesëmarrësit ne festen e pare te midhjes qe u zhvillua ne Sarandë ne prag te sezonit, e kane shijuar atë te freskët ne panairin e gatimit. Ndërsa kreu i Bashkise se Sarandës, Stefan Çipa, theksoi se midhja është brenda parametrave dhe akuzoi strukturat qeveritare se po synojnë te dëmtojnë turizmin ne këtë zone. Ndonëse dikur eksportohej dhe ishte mjaft e kërkuar, prej vitesh ky proces është ndaluar nga Bashkimi Evropian. Aktualisht ne liqenin e Butrintit me një sipërfaqe prej 1600 hektarësh, ndodhen rreth 78 impiante te prodhimit te saj me te cilat operojnë 50 subjekte private. Prodhimi i midhjes ne vit shkon ne 13 deri ne 15 mije kv.

Hundreds sarandjote and participants from Greece and Italy on the Feast of midhjes in Saranda, have ignored the alarm of the National Food Authority, to consume the fresh product cultivated in Butrint. For three weeks, in fact, the marketing of oysters was blocked due to high bacteria load esheria packages. But participants in the feast midhjes first which was held in Saranda, on the eve of the season, have tasted it cool in the cooking fair. As head of the Municipality of Sarande, Stefan chipsets, said Midha is within the parameters and accused the government structures that are intended to damage tourism in this area. While once exported and was quite demanding, for years this process has been banned by the European Union. Currently in Butrint lake with an area of ​​1600 hectares, located approximately 78 of its manufacturing plants to be operating 50 private entities. Production midhjes year goes to 13 to 15 thousand quintals.

Nessun commento:

Posta un commento

Search

Translate