19 dicembre 2012

Shoqata e Turizmit Shqiptar, i ka kërkuar kështu qeverise, te reduktoje TVSH-ne dhe te standardizoje hotelet


Pubblicato in data 18/dic/2012
Mungesa e yjeve te hoteleve por edhe taksa mbi akomodimin është shqetësimi kryesor i operatoreve dhe agjencive turistike ne vend. Shoqata e Turizmit Shqiptar, i ka kërkuar kështu qeverise, te reduktoje TVSH-ne dhe te standardizoje hotelet.
Por, sipas kryeministrit Berisha, mungesa e vlershmit me yje për hotelet është një politike e qëllimshme, për te shmangur abuzimet. Deklaratat u bene ne konferencën e 5-te vjetore te turizmit, organizuar nga shoqata shqiptare e turizmit e cila përfshin rreth 300 anëtare, kryesisht agjenci te udhëtimit, transportit, operatore turistike, hotele dhe restorante. Sipas te dhënave te kësaj shoqate, gjate periudhës shtator- nëntor 2012, vizitoret qe kane qëndruar me shume ne Shqipëri janë nga Italia, ne vend te dyte Kosova, ndërsa ne vend te fundit renditet Anglia.

Lack of star hotels as well as accommodation tax is the main concern of operators and travel agencies in the country. Albanian Tourism Association, has asked the government thus, reduce VAT and standardize hotels.
But, according to Prime Minister Berisha, lack of vlershmit with stars hotels is a deliberate policy to avoid abuses. Statements were made in the 5th annual conference of tourism, organized by Albanian tourism which includes about 300 members, mostly travel agencies, transport, tour operators, hotels and restaurants. According to the association, during the period from September to November 2012, visitors who have stayed more in Albania are from Italy, in the second place Kosovo, and in last place ranked England.

Nessun commento:

Posta un commento

Search

Translate