30 maggio 2013

Turistet çekë për rafting në Gjirokastër maj/2013


Published on May 30, 2013
Per here te pare ujërat e Lumit Drino shfrytëzohen per ushtrimin e sportit te rafting ne zonën e Gjirokastrës. Nje grup turistesh nga Cekia janë tërhequr nga Lumi, por dhe bukuria e natyra e kesaj zone. Pas nje rrugëtimi te gjate, ata jane ndalur ne nje pjese te Lumit Drino, ku kane vendosur edhe mjetet e lundrimit. Turistet çeke tregojnë emocionet e këtij udhëtimi, qe siç pranojnë nuk ka justifikuar friken për sigurinë e ofruar. Vitet e fundit lumenjtë e Shqipërisë, kryesisht ato ne jug te vendit, po shfrytëzohen edhe për ushtrimin e sporteve te ujit. Kjo ka tërhequr vëmendjen e turisteve te huaj edhe pse ne ndonjë rast keto udhëtime jane shoqëruar me incidente.

For the first time Drinos river waters used for practicing the sport of rafting in the area of Gjirokastra. A group of tourists from the Czech Republic are drawn from the river, but the nature and beauty of this area. After a long journey, they were stopped in a part of Drinos River, where they placed the vessels. Czech tourists show emotions of this journey, you agree not justify such fears for the security provided. In recent years rivers of the country, mainly in the south of the country, is also used for practicing water sports. This has attracted the attention of foreign tourists in any case even though these trips are associated with incidents.

Nessun commento:

Posta un commento

Search

Translate