25 settembre 2016

Çdo qytet ka maratonën e vet, prandaj edhe Tirana do të ketë maratonën e saj, 9/tetor të apasionuarit e atletikës dhe vrapit do të kenë garën e tyre si në të gjitha qytetet e Europës.

About Marathon
Hyrja
Bashkia Tiranë, nëpërmjet Drejtorisë së Sporteve Profesionale dhe Komunitare dhe në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit dhe Federatën e Atletikës do të organizojë projektin sportiv “Maratona e Tiranës” në datën 09 Tetor 2016, me kategori; si nxënësit e gjimnazeve të Tiranës, paraplegjikët dhe çdo qytetar shqiptar dhe i huaj.
Kjo maraton në përputhje me politikat e Bashkisë Tiranë është një mundësi e mirë argëtimi dhe ushtrimi të aktivitetit sportiv në qytet. Si edhe ndihmon për ta kthyer fokusin në aktivitete me bazë angazhimin fizik. Realizimi i kësaj gjysëm maratone do të sjellë krijimin e traditës sportive në Tiranë dhe zhvillimin e kapaciteteve sportive për të ardhmen.
Drejtoria e Sporteve Profesionale dhe Komunitare, do të mbajë përgjegjësinë kryesore për organizimin e këtij eventi, në mënyrë që ky projekt të arrijë në nivelin e standarteve profesionale. Në mënyrë që të arrihet çertifikimi i rrugës nga organizata AIMS1 dhe të përfshihet për vitet në vazhdim, në kalendarin e Maratonave Ndërkombëtare.
Në vijim të këtij projekti do të gjeni një përshkrim më të detajuar rreth vlerave dhe mënyrës së organizimit të Maratonës së Tiranës.

Kategoritë, Vendi dhe Data
Maratona pritet të mbahet në të Dielën e dyte të muajit Tetor, e cila për vitin 2016 do të jetë data 9 Tetor. Kushtet e motit janë ideale gjatë muajit Tetor në Tiranë për distancë të gjata vrapimi, me temperatura në rangun e 17 deri ne 26 gradë Celsius, ose 63 deri 78 Fahrenheit. Maratona do të fillojë në qëndër të qytetit të Tiranës, përballë Muzeut Historik Kombëtar (pika e nisjes është tek kryqëzimi i Rr.Ded Gjo Luli me Rrugën e Durrësit), dhe do të vazhdojë përgjatë Rrugës së Durrësit, kalojmë Sheshin te Zogu i Zi, Rr. Dritan Hoxha, Sheshi “Shqiponja”, Rr. 29 Nëntori, deri pas mbi kalimit të Rinasit).

maratona-harta
Do të ketë 3 kategori pjesëmarrësish si nxënësit e gjimnazeve të Tiranës për vrapimin e lirë Fun Run me gjatësi routi 1km. Kategoria e paraplegjikëve; Hand Bike të cilët do të përshkruajnë një gjatësi routi 2 km dhe çdo qytetar shqiptar dhe të huaj për kategoritë Run 10km dhe Half Marathon femër dhe mashkull. Përfshirja e nxënësve synon, edukimin e të rinjve në pjesmarrjen e aktiviteteve social-kulturore dhe edukative. Duke patur synimin gjithpërfshirës nuk mund të linim të përjashtuar edhe kategorinë e paraplegjikëve, si një pjesë mjaft delikate e shoqërisë tonë.
Garuesit duhet të paraqiten që në orën 08.00, në mënyrë që të tërheqin çipin e kontrollit dhe numrin përkatës për garën. Nisja e garës do të fillojë sipas kategorive:
Ora 10.00 – Hand Bike – 2 km;
Ora 10.10 – Run (femër/mashkull) 10 km;
Ora 10.20 – Half Marathon (femër/mashkull);
Ora 10.30 – Fun Run 1km.

Regjistrimi
Regjistrimet për pjesmarrje do të bëhen në formatin elektronik në website të Maratonës www.maratonaetirane.al si dhe në 3 çadrat e regjistrimit të cilat do të vendosen në 3 pika strategjike të qytetit (Piramida, pranë digës së Liqenit Artificial si edhe pranë Muzeu Historik Kombëtar).
Këto çadra do të qëndrojnë të hapura nga data 6 deri me 8 Tetor, për 3 ditë vullnetarët do t’i mbajnë të hapura këto çadra nga ora 09:00 – 21:00 me dy turne. Ndërsa ditën e garës do qëndrojë e hapur vetëm çadra pranë Muzeut Historik Kombëtar, për të gjithë të vonuarit nga ora 8:30 – 09:15.

Fushata e Promovimit
Kur merr përsipër organizimin e një ngjarje të tillë si një maratonë, është shumë e rëndësishme që fushata e marketingut të jetë e përgatitur në mënyrë sa më efektive dhe ekzekutuar ashtu siç është planifikuar. Benefitet e një fushate të tillë do të maten me elementë si:
Tërheqja e vëmëndjes mediatike (televizive, online dhe te shkruar);
Arritja e standardeve për zhvillimin e maratonës;
Çertifikimit të itenerarit me sukses nga AIMS1.

Fushata e promovimit të këtij eventi do të jetë në disa forma;
Web faqja zyrtare e www.maratonaetiranes.al – Me vendosjen e gjithë informacionit të nevojshëm në lidhje me maratonën online, vrapues në mbarë botën do të kenë mundësi që të kenë të lehte qasjen, në këte informacion. Në qoftë se ata do të zgjedhin të regjistrohen në maratonë nepërmjet web faqes, aty do të gjejnë të gjithë informacionin e domosdoshëm. Udhëzime, këshilla për maratonë, si dhe një orar të përgatitur me kujdes të Maratonës i gjithë informacioni i nevojshëm në lidhje me aktivitetin do të gjendet online në këtë website.
Social Media – Ndërsa web faqja do të japë informacion thelbësor të Maratonës, rrjetet sociale janë një medium i fuqishëm për t’u përdorur gjatë fushatës mediale, për promovimin e Maratonës. Për këtë arsye, kujdes të veçantë do t’i kushtohet promovimit të Maratonës përmes shërbimeve të mediave sociale të tilla si Facebook dhe lnstagram.
Promovimi në web-site të ndryshme të sportistëve – Promovimi i eventit nëpër web faqeve të ndryshme online ku atletët duke filluar nga amatorët deri tek profesionistë të interesuar marrin informacion rreth organizimet e eventeve, garave, konkurseve, apo turne ndërkombëtare të një disipline të veçantë.
Duke përdorur këto web-site për të promovuar maratonën, do të sigurojmë një avantazh të shtuar, i cili potencialisht do të tërheqë njerëz nga pjesë të ndryshme të botës për të marrë pjesë në Maratonën e Tiranës 2016.
Broshura – Broshura me informacione do të shpërndahen në qëndrat me dëndësi qytetare. Kjo do të promovojë maratonën edhe më tutje nëpër komunitete të ndryshme sportive dhe sociale, dhe do të sigurojë që vrapuesit potencial të kenë të gjitha informacionet e nevojshme për të marrë vendimin për të marrë pjesë në maratonë.
Reklama – Reklamat do të bëhen në median online dhe atë të shkruar, për të arritur një publik edhe më të gjërë.

Logo, Web Faqja, Regjistrimi Online dhe Pagesa
Ndërkohë që faqja online do të përmbajë të gjitha materialet e nevojshme për pjesmarrësit potencial për të vendosur nëse ata dëshirojnë të regjistrohen në maratonë, opsioni i regjistrimit online do të jetë një shërbim tjetër që do të ofrojë kjo faqje. Faqja e internetit duhet të përmbajë pikat e mëposhtme për t’u konsideruar si një sukses për promovimin e maratonës:
  1. Ajo duhet të ketë të gjithë informacionin përkatës të nevojshëm në lidhje me maratonën;
  2. Ajo duhet të ketë një orar të planifikuar me kujdes të ditës së maratonës;
  3. Ajo duhet të ketë të paraqitur intinerarin të cilin do të përshkruajn garuesit;
  4. Ajo duhet të ketë kontakte, si dhe informata në lidhje me grupin e punës, që e organizojë ngjarjen;
  5. Ajo duhet të ketë hapësirë për regjitrimin e garuesve dhe vullnetarëve;
  6. Duhet të ketë hapësirë për finalizuesit e garave.
Material promocionale do të jenë të unifikuara, me logon e bashkisë Tiranë, logon e eventit, bashkëpuntorëve dhe sponsorave.
Informacioni personal që do të pranohet online, do të jetë rreptësisht konfidencial dhe do të përdoret vetëm për plotësimin e dokumentacionit të nevojshëm që pjesëmarrësi i/e regjistruar është duke u zhvilluar në maratonë, dhe asnjë qëllim tjetër përveç atyre të cekura më lart.
Kosto për pjesmarrje në Maratona e Tiranës 2016, do të jetë zero.

Sponsorët
Një pjesë shumë e rëndësishme për Maratonën e Tiranës 2016 është gjithashtu sigurimi i sponsorëve, jo vetëm për qëllime financiare, por edhe për të nxitur më tej këte ngjarje sportive. Ne do të paraqesim projektin tonë për sponsorët e mundshëm duke i përfshirë ata në një përfitim të ndërsjelltë. Gjithashtu, sponsori i përgjithshëm i ngjarjes, si dhe sponsorët e tjerë të rëndësishëm duhet të jenë të pranishëm në ngjarjen kryesore sportive, si dhe përmes fushatave të tjera promovuese të maratonës.

Vullnetarët
Për organizimin e këtij eventi, përveç partnerëve si organizmat zyrtare dhe sponsorave, do të kemi gjithashtu nevojën për bashkëpunim me vullnetarë. Të cilët sipas përllogaritjes do të jenë rreth 300 persona, kryesisht të rinj, të thirrur përmes organizatave rinore të cilat operojnë në qytetin tonë. Gjithashtu dhe ……. ushtarët.
Këta vullnetarë, do të vijnë në shërbim sipas ndarjeve të detyrave specifike, për një mbarëvajtje sa më të mirë të eventit. Secili prej këtyre vullnetarëve do të trajnohet më herët dhe në fund do të shpërblehet me një çertifikatë mirënjohjeje.
*përshkrimin e detajuar rreth detyrave të vullnetarëve do ta gjeni në dritaren, VULLNETARËT.

Qëllimi i Maratonës
Kjo maraton në përputhje me politikat e Bashkisë Tiranë është një mundësi e mirë argëtimi dhe ushtrimi të aktivitetit sportiv në qytet. Gjithashtu ndihmon për ta kthyer fokusin në aktivitete me bazë angazhimin fizik. Realizimi i kësaj maratone do të sjellë krijimin e traditës sportive nëpërmjet Bashkisë Tiranë dhe zhvillimin e kapaciteteve sportive për të ardhmen. Për këto arsye është e rëndësishme për t’i dhënë mbështetje organizatorëve për realizimin e këtij eventi. Promovimi i maratonës në website të huaja, ka për qëllim përfshirjen e maratonistëve ndërkombëtar, me qëllim rritjen e vlerave të këtij eventi. Maratona e Tiranës 2016 duhet të jetë fillimi i një tradite garash me vrap në qytetin tonë.

Article 1.  Date and time of the marathon
Tirana Marathon 2016 will be held on 09/10/2016 at 10:00.
Article 2. Distances
Marathon will have three itineraries with distance set 1 km, 2 km, 10 km and half marathon. Distances and routing will also be presented graphically in booth set up by the organizers, as well as on the web. Departure will be:
10:10 a.m – Hand Bike, 2 km
10:20 a.m  – Run (female / male), 10 km
10.30 a.m – Half Marathon (female / male)
Article 3. Registration of marathon athletes
According to the rules of the Albanian Federation of Athletics for organizing sports activities all athletes over the age of 18 on the day of the race and both residents and non-residents in Albania have the right to participate in the race 10 km and half marathon.
Participants are divided into 3 categories:
Hand Bike (Paraplegic) – 2 km
Run (Athletes and exercisers, associations and groups Indipendente) – 10 km
Half Marathon (Athletes and exercisers, associations and groups Indipendente)
Article 4. The cost of registration (for resident and non-resident athletes in Albania)
The cost of registration Marathon 2016 will be 0 (zero) for all categories.
Article 5. Registration Ways
All athletes can register at the Marathon official website –www.maratonaetiranes.al  section register, or through the registration form, which will be located near one of the stands set up by the organizers on the day of the event. Booth will be located in the Pyramid, the dam of artificial lake as well as to the National History Museum. These tents will stay open from 6 to 8 October, for 3 day from 09:00 to 21:00 with two shifts. As the day of the race will only remain open umbrellas National History Museum for all retarded by the hour 8:30 to 9:15.
Article 6. Closing of registrations
Registration can be made until, at 21:00 on 8 October.
Article 7. The device numbers and chip
To all athletes who are recorded date until 21:00 dated October 8, will be equipped with chip and number of activities during the day to National History Museum stand set up by the organizers; necessary to participate in the activity.
Athletes who register on race day 08:00 October 9 will be equipped only with no chip number.
Article 8. Setting number
Each athlete will be provided with two numbers in the tent of judges set up by the organizers on the day of the race. This number is unique and each participant identifier. Before the start of the competition each athlete must be placed in visible parts of the body, namely in the chest or abdomen. And one bag of belongings which will be left to the dressing tent.
Numbers should be set up at the end or withdrawal from the race.
Article 9. Establishment of supply points and medical assistance.
Along the itinerary of the race there will be points of water and energy drinks. Their placement will be every 2 km. Athletes can receive water and energy drink in these points for an optimal performance during the race. All distances will be associated with the Municipal Police and Traffic Police, doctors and GPs by distance, as well as military forces and volunteers.
Article 10. Resignation of the race.
Every athlete has the right to withdraw from the contest at any moment of the race. Once the athlete has decided to withdraw can not be recovered in the race.
Article 11. Judges
Judges will be guiding and monitoring role over the marathon itinerary. It will have an executive role in determining violations during the race. Also it will make the distribution of medals at the end of the activity.
Article 12. Violations
Competing without number, with which each is endowed athletes at a booth set up by the organizers, it is considered a violation and failure to register results in the time indicated by the athlete caught with this violation. Violation of limits set by the organizers itinerary considered a violation and results in not keeping track of time marked by the athlete caught in violation. Determination of a violation can only do judges.
Article 13. Medals for winners and medals of participation
All participants in the activity, except category 1 km Fun Run, will receive the medal of participation in the activity. While the medal winners will receive participants of the following categories:
For Hand Bike (Paraplegic), 2 km:
3 countries before female, male (certificate + Cup + monetary reward)
For Run, 10 KM Women and Men
3 countries before female, male (certificate + Cup + monetary reward)
21 PM Women and Men
3 countries before female, male (certificate + Cup + monetary reward)
Run for Fun 1 km
3 countries before female, male certificate for places of honor.
Article 14. Time limits
The time limit to finish the Marathon is 4 hours. This information will appear in visible places race day.
Maratona e Tiranës 2016

Nessun commento:

Posta un commento

Search

Translate