11 giugno 2014

Behu pjese e nje Pyetsori te rendesishem per turizmin e filmit ne shqiperi....


                                                                 PYETËSORË
Përshëndetje! Faleminderit për pjesmarrjen tuaj në këtë anketim. Ky anketim do t’i konsiderojë përgjigjet tuaja si një informacion i rëndësishëm për turizmin e filmit ne Shqiperi. Ky studim aktualisht po realizohet nga një studente e Masterit Shkencorë në degën e Turizmit të Qëndrueshëm. Të jeni të sigurtë se përgjigjet tuaja do te mbeten konfidenciale 

https://qtrial2014.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_bQKbh49AUGvjiQZ

Nessun commento:

Posta un commento

Search

Translate