28 febbraio 2014

Diskutimet për Draftin e Ligjit për Turizmit në Elbasan: Të marketohen burimet turistike lokale

Postuar më: 28 Shkurt 2014
Prefekti i Qarkut Elbasan Arben Kamani vlerësoi inisiativën e Ministrisë për të mbledhur të gjitha palët e interesuara dhe gadishmërinë për të reflektuar propozimet e ndryshme në ligj.
Pjesëmarrit në tryezë diskutuan rreth burimeve të shtuara turistike që gëzon zona dhe nevojës për marketimin e tyre. Në përgjigje të kësaj çështje Zv. Ministri Dalipi, siguroi se draft ligji parashikon ngritjen e strukturave institucionale lokale të cilat do të jenë përgjegjëse për zhvillimin e turizmit lokal dhe do të koordinojnë punën me strukturat qëndrore për zhvillimin perspektiv rajonal.
Një tjetër shqetësim i ngitur në takim ishin burimet e papërdorura për zhvillimin e turizmit malor, rural apo termal ne rajonin e Elbasanit.  Duke iu përgjigjur të gjitha shqetësimeve Zv.Ministri Dalipi siguroi se në harmoni edhe me ligjin e planifikimit të territorit do të garantohet një përdorim më i ekuilibruar i burimeve të turizmit. http://www.turizmi.gov.al/al/newsroom/lajme/diskutimet-per-draftin-e-ligjit-per-turizmit-ne-elbasan-te-marketohen-burimet-turistike-lokale

Nessun commento:

Posta un commento

Search

Translate