21 marzo 2015

Të pushtojnë majat në të gjitha stinët, ky është edhe qëllimi i alpinistëve që shtojnë sfidat dhe përballen gjithmonë me emocione që rrallë kush mund ti provojë.

To conquer peaks in all seasons, this is the aim of climbers that add challenges and always face the emotions that rarely who can prove.Certainly the most difficult peaks are professionals and 65 climbers Albanian federation chose Nëmërçkë pinnacle of Papingut in the Municipality to show that succeed anywhere.

Ascent to the top high-started at 300 meters to continue to height 1600 meters above sea level under the guidance of masters and Noble Arthur Guni Muça.
Nature has blessed Përmeti rare beauty with wonderful fracture of relief that make climbing alpinism an adventure in itself.

If you think you are in a program of discovery, not to be confused as to exactly are our climbers after a climb like wild nature program.

Setting up tents and spending the night in snow white robe makes the challenge more interesting. Temperature during the night of passing -8 degrees, but with the proper equipment and clothing climbers succeeded.
And while they are near the tip Arthur expressed quite happy for adhesion and good weather is very important for this challenge.

Managed to climb to the top, especially women, who are already part of mountaineers climbing difficult.

While preparing for another challenge, another trip and other impressive achievements, climbers managed to show us the natural beauty of our country, but rarely appreciate.
.....

Të pushtojnë majat në të gjitha stinët, ky është edhe qëllimi i alpinistëve që shtojnë sfidat dhe përballen gjithmonë me emocione që rrallë kush mund ti provojë.


Sigurisht që majat më të vështira janë për profesionistët dhe 65 alpinistë të federatës shqiptare zgjodhën Majën e Papingut në Nëmërçkë të Përmetit për të treguar se ia dalin kudo. 

Ngjitja drejt majës së lartë nisi në nivelin 300 metra për të vazhduar deri në lartësinë 1600 metra mbi nivelin e detit nën drejtimin e mjeshtrave Artur Guni e Fisnik Muça. 
Natyra i ka falur Përmetit bukuri të rralla me thyerje të mrekullueshme të relievit që e bëjnë ngjitjen alpinistike një aventurë më vete.

Nëse mendoni se jemi në një program të discovery, mos u ngatërroni pasi janë pikërisht alpinistët tanë që pasi ngjiten si në një program të natyrës së egër.

Vendosja e cadrave dhe kalimi i natës në këtë petk të bardhë dëbore e bën sfidën më interesante. Temperatura gjatë natës i kalonte -8 gradë, por me pajisjet dhe veshjet e duhura alpinistët ia dolën.
E ndërsa janë afër majës Arturi shprehet mjaft i kënaqur për ngjitjen dhe motin e mirë që është shumë i rëndësishmë për këtë sfidë. 

Ia dolën të ngjiteshin në majë sidomos femrat, që tashmë janë pjesë e ngjitjeve të vështira të alpinistëve. 

E ndërsa përgatiten për një tjetër sfidë, një tjetër udhëtim mbreslënës dhe të tjera arritje, alpinistët arritën të na tregojnë edhe bukuritë natyrore që ka vendi ynë, por që rrallë herë i vlerësojmë.

Redaksia online
(f.m/shqiptarja.com) - See more at: http://shqiptarja.com/aktualitet/2731/alpinist-t-n--maj-n-e-n-m-ck-s--kalohet-edhe-sfida-e-radh-s--280368.html#sthash.GMTRwCMV.dpuf

Nessun commento:

Posta un commento

Search

Translate