08 novembre 2012

Tirana levizje me e shpejte, Njihu me projektet strategjike


Bashkia e Tiranës Njihu me projektet strategjike

 • TERMINALI I AUTOBUSËVE DHE TRENIT
Stacioni i ri i trenit, i autobusëve inter-urban do të ndërtohet në një sipërfaqe prej rreth 85 000 m2 e cila do të jetë qendër multi funksionale me të gjitha shërbimet tregtare, operacionale dhe administrative. Ky terminal do të mbulojë gjithë trafikun inter-urban të Shqipërisë veriore, perëndimore dhe jug-perëndimore, e cila zë mbi 75% të fluksit të udhëtarëve. Ky investim do të jetë financim i një prej bankave ndërkombëtare. Kohëzgjatja e zbatimit është parashikuar për 36 muaj.
 • BULEVARDI
Zgjatimi i Aksit “Bulevardi Zogu i Parë” 
Aksi i ri i Bulevardit do të jetë rreth 2 km, duke filluar nga Ish - Stacioni i Trenit deri në Lumin e Tiranës. Ky aks do të lidhë të gjithë zonën veriore të Qytetit të Tiranës dhe do të jetë pikënisja për zhvillimin e kësaj pjese të kryeqytetit me një financim nga investime të huaja me grante apo kredi të buta. Kohëzgjatja e projektit do të jetë 30 muaj.
 • TRAMI
Linja e Tramvajit Kinostudio – Kombinat 
Linja do të lidhë lindjen me perëndimin e qytetit të Tiranës, e cila aktualisht është zona me fluksin më të madh të udhëtarëve. Për këtë do të përdoret Sistemi i Lehtë Hekurudhor (LRT), prej rreth 10 km gjatësi. Ky do të jetë financim bankar me kredi të butë dhe me bazë operimi PPP (Partneritet Publik dhe Privat), si dhe me koncesion, nga ku rreth 45 % e investimit do të jenë punime civile, ndërsa pjesa tjetër do të jetë për Trena dhe Sistemin e Operimit, depot e riparimit dhe parkingun. Kohëzgjatja e projektit do të jetë 36 muaj.
Linja e Tramvajit “Sheshi Nënë Tereza” – Terminali Multi – Funksional
Linja do të lidhë veriun me jugun e qytetit të Tiranës. Për këtë do të përdoret Sistemi i Lehtë Hekurudhor (LRT) prej rreth 7 km gjatësi. Ky do të jetë financim bankar me kredi të butë dhe me bazë operimi PPP (Partneritet Publik dhe Privat), si dhe me koncesion, nga ku rreth 45 % e investimit do të jenë punime civile dhe pjesa tjetër për Trenat dhe Sistemin e Operimit, depot e riparimit dhe parkingun. Kohëzgjatja e projektit do të jetë 36 muaj.
 • PROJEKTE TË MENAXHIMIT
Kontrolli i Trafikut Urban (UTC)
Ky projekt konsiston në unifikimin e të gjithë sinjalistikës së qytetit,  koordinimin e semaforëve, sistemin e monitorimit të trafikut me kamera, integrimin në rrjetin GPS etj. Ky do të jetë një financim nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (EBRD). Kohëzgjatja e projektit do të jetë 18 muaj.
Parku Industrial dhe Kërkimi-Zhvillimor (Tirana Techno – Park)
Parku Industrial dhe Kërkimi-Zhvillimor do të ndërtohet në një sipërfaqe prej rreth 30 000 m2. Ky do të jetë i pari në llojin e tij, i cili synon të mbledhë të gjitha firmat kombëtare dhe ndërkombëtare që merren me projekte zhvillimore dhe kërkimore për rritjen e mirëqenies kombëtare, ku do të përfshihet e gjithë infrastruktura përkatëse, do të nxitet zhvillimi i ndërmarrjeve, do të gjenerohet punësimi dhe krijimi i të ardhurave për qytetarët, do të përmirësohen lidhjet midis Akademisë dhe Industrisë. Ky do të jetë financim nga një prej bankave ndërkombëtare dhe do të operohet me modelin PPP (Partneritet Publik dhe Privat) dhe me koncesion. Kohëzgjatja e zbatimit është parashikuar për 32 muaj.

  Si do të jetë Tirana nesër Strategji dhe Prioritete të Planit Rregullues të Tiranës: 1. Tirana Policentrike – Tirana me më shumë qendra, të cilat ofrojnë shumëllojshmëri të shërbimeve, të ngjashme me qendrën e tanishme të Tiranës. 2. Tirana e Gjelbër – Tirana me më shumë gjelbërim dhe më shumë në lidhje me gjelbërimin rreth saj, me Dajtin, Kodrat e Farkës, Liqenin e Paskuqanit, Kodrat e Bërxullit. Plani i Përgjithshëm Rregullues i Tiranës parashikon krijimin e parqeve të përbashkëta rajonale mes Tiranës dhe komunave përreth. 3. Unazat e Tiranës - Tirana do të ketë një sistem rrugor unazor, ku përveç unazës ekzistuese do të ndërtohen, edhe katër unaza të tjera. Këto do të ndihmojnë ndjeshëm në lehtësimin e trafikut brenda Tiranës dhe trafikut që lidh Tiranën me zonën metropolitane. Draft-Plani Urbanistik i Tiranës Pas afro 10 muajsh pune intensive Tirana ka sot draft - planin e saj urbanistik, një plan që do të garantojë një zhvillim të qëndrueshëm të Tiranës moderne europiane.Ky plan, i quajtur “Plani i Tiranës Metropolitane” shtrihet në 8 njësi vendore, dy nga të cilat bashki dhe 6 komuna. Kjo shënon një risi, një model bashkëpunimi dhe natyrisht bën të mundur, që qytetarëve t’u krijohen kushte më të mira të lëvizjes, shërbimit dhe infrastrukturës. Në hartimin e këtij Plani, në nivelin e grupit teknik dhe strategjik janë përfshirë ekspertët më të mirë vendas, urbanistë, arkitektë, profesorë të Universiteteve publike dhe private, publicistë, ekspertë të mjedisit dhe ekonomisë, historianë dhe studiues por edhe studentë. Ne hartimin e Draft Planit, eshte parashikuar që gjithë metropoli i Tiranës, nga 850 mijë banorë që është sot te kaloje, 1 milionë banore, ndërkohë që vetë qyteti i Tiranës parashikohet që nga 600 ne 650 mijë që është sot, do të shkojë ne rreth 800 tek 850 mijë banorë Ky Plan ka në themel të tij parime të forta të respektimit të pronës private, mjedisit dhe zhvillimit ekonomik. Me këtë Plan rivendoset hierarkia e strukturës urbane që nis nga blloku, ku parashikohen 600 të tillë, kompleksi avancon me lagjet dhe përmbyllet me njësitë administrative. Nderkohe rajoni I Tiranes eshte ndare ne 2000 blloqe. Për secilin nga blloqet e Tiranës jane parashikua sheshe lojrash, terrene sportive, objekte sociale. Qartë, përcaktohet edhe pasaporta për secilin bllok dhe formula e menaxhimit të pronës. Studimi urbanistik sjell një vlerësim të barabartë të pronës private, si në rastet kur ndërtohet pallat, ashtu edhe kur është e destinuar për lulishte apo për rrugë. Fondi ndërtimor përkatës është llogaritur në këtë formë: popullatë, tërësia e metrave katrorë për frymë banim, që ka të nevojshme çdo banor dhe që janë norma projektimi, në fakt të huazuara edhe nga manualet ndërkombëtare. Po keshtu jane parashikuar edhe institucione publike si shkolla, kopshte e cerdhe Hapësirat e gjelbra zënë një vend të rëndësishëm. Draft Plani, parashikon që të kete tre parqe periferikë. Parqet lokalë, në konceptin e Planit do të rikuperojnë nga funksioni i tyre, siç është Parku i Liqenit, Parku i Farkës dhe Parku i ri i Paskuqanit nuk do të arrijnë të realizojnë plotësisht funksionin e tyre, në rast se nuk do të mbështeten me parqe periferikë, me parkun e Kasharit, parku Sauk deri në Stërmas dhe parkun kombëtar të Dajtit. Njëkohësisht do të ketë koridore të reja ekologjike që shtrihen përgjatë Bulevardit tw ri dhe Lumit të Tiranës si dhe parashikohet rritja e biodiversitetit në korridorin e Lanës. Po kështu të gjitha rrugët që do të ndërtohen dhe rikonstruktohen në Tiranë do ta kenë të detyruar të kenë rrjetin e korsive të biçikletave. Ky Draft Plan parashikon krijimin e 7 poleve të zhvillimit të Tiranës: Një pol zhvillimi është ai që shtrihet poshtë Stacionit të Trenit dhe që merr një hov të madh zhvillimi, me zbatimin e projektit të “Grimshaw Architects”, për Bulevardin e ri dhe rehabilitimin e lumit të Tiranës. Një tjetër pol shtrihet në zonën e spitaleve, i cili ka dimension kryesor aktivitetin shëndetësor, por natyrisht do të ketë edhe shërbime të tjera për qytetarët. Një pol tjetër do të shtrihet në qytetin Studenti, me funksion kryesor arsimin, por Plani sugjeron pasurimin e kësaj zone me shërbime të tjera rekreative, sociale dhe administrative, në mënyrë që të pasurohet dhe forcohet roli i këtij poli. Një pol i ri, ai jug - perëndimor do të krijohet rishtas, duke akomoduar shërbime që Tirana i ka me mangësi, kryesisht do të jenë shërbimet rekreative dhe sportive. Një tjetër pol është ai që shtrihet përgjatë Fushës së Aviacionit, në të cilin planifikohen shërbime biznesi dhe rekreacioni. Gjenerimi i këtij poli do të katalizojë dhe rizhvillimin e kësaj zone, si një nga zonat më të neglizhuara të qytetit. Në Polin e Kombinatit është parashikuar dhe akomodimi i disa funksioneve sportive, me sfond olimpik. Ndërsa, poli veri-perëndimor parashikon forcimin e funksionit arsimor të Kodër -Kamzës dhe pasurimin e shërbimeve dhe funksioneve në këtë zonë. Një vëmendje e veçantë i është kushtuar rrjetit rrugor dhe transportit. Tirana do të ketë një rrjet prej 5 unazash. Unaza 2 është ajo që dikur quhej Unaza e Mesme, që gjithashtu do të funksionojë me sens unik lëvizjeje, por në drejtimin e kundërt të lëvizjes me Unazën 1. Unaza 3 është praktikisht Unaza ekzistuese e qytetit, por që sugjerohet plotësimi i saj për pjesën jugore të qytetit. Plotësimi i saj në pjesën jugore është tejet i vështirë, në krijimin e një gjurme të plotë, ndaj mund të pranohet një ridimensionim i saj, duke komprometuar një pjesë të fluksit të lëvizjes. Unaza 4 është risi për Tiranën, pasi sot nuk ekziston as si gjurmë në asnjë prej planeve. Duke qenë se distanca nga Unaza 3 deri te Unaza 5 është relativisht e madhe, konsiderohet e rëndësishme që të vendoset Unaza 4, në gjurmën e së cilës mund të shtrihet dhe një nga linjat e Tramit. Gjithashtu, një risi e Planit është edhe rrjeti i transportit publik. Linja Lindje - Perëndim është një nga më klasiket në qytetin e Tiranës, ndaj dhe tramvaji do ketë një linjë të tillë. Së dyti, linja Veri - Jug do të sigurojë shërbimet e lëvizjes së gjithë qytetit, drejt aeroportit dhe drejt zonës ekonomike. Linjat e autobuzëve do jenë komplementare me linjat e tramvajit, në mënyrë që të kapilarizohet mbledhja e flukseve të lëvizjeve. Për këtë arsye, në nivelet e tjera të Unazave do të parashikohen linja autobuzësh. Gjithashtu, me linja autobuzësh do të mbulohen disa zona si: Shkoza, Rrapi i Treshit etj. Gjithashtu, parashikohen dhe lëvizjet interurbane. Sistemi i sugjeruar do të jetë sistem i integruar, që do të funksionojë me biletë unike, ndërsa stacionet e vendosura parashikohen që të jenë stacione të kombinuara të transportit, autobuz interurban, autobuz urban dhe tramvaj. Ky Plan Urbanistik, për 3 muaj do t’i nënshtrohet një konsultimi të gjerë me qytetarë të Tiranës dhe grupe të interesit, për të arritur në produktin që përfaqëson interesin e çdo qytetari të Tiranës, pavarësisht moshës apo prejardhjes.
  http://www.tirana.gov.al/sq/Plani-Urbanistik-i-Tiranes

  Nessun commento:

  Posta un commento

  Search

  Translate