28 luglio 2013

Butrint, mozaikë me rërë nga artizanët


Jul 28, 2013
Prej vitesh tashme ne hyrje te Parkut Arkeologjik te Butrintit, nje grup artizanesh tregojnë produktet e tyre per turistet. Punimet lidhen kryesisht me detin, guackat dhe reren. Kjo e fundit është shndërruar kete sezon ne art, ku per here te pare artizanet ofrojnë edhe punime me rere, me motive nga mozaikët unike te Butrintit. Përveç këtij suveniri te ri, artizanet, kryesisht banore te fshatit Shendelli, me origjine nga veriu i vendit, vijojnë te tregtojnë produkte e përqendruara tek punimet e dorës. Xhela Ndrein, e gjen prej tete vjetësh duke punuar me shtiza. Këta artizane shesin gjate sezonit, rreth 2 mije cope mozaikë te vegjël, ne dru apo gur. Me këto te ardhura ata përballojnë shpenzimet familjare prej pjesën tjetër te vitit.

For years now the entrance to the Archaeological Park of Butrint, a group of artisans show their products to tourists. Papers relating mainly to the sea, shells and sand. The latter has become this season in art, where for the first time provide the artisans work with sand, motivated by unique mosaics of Butrint. In addition to this new Suveniri, artisans, mostly residents of the village Shendelli, originating from the north of the country, following the trade of products centered handcraft. Ndrein polish, finds eight years of working with spears. These artisans sell during the season, about 2 thousand pieces of small mosaics, in wood or stone. With these income family afford them the rest of the year.

Nessun commento:

Posta un commento

Search

Translate