22 novembre 2014

Bunk'Art një ekspozitë video-muzeale e cila do të zhvillohet në mjediset e bunkerit anti-bërthamor që lideri komunist dhe regjimi i tij ndërtoi në Tiranë mes viteve 1972 dhe 1978

Bunk'Art është një ekspozitë video-muzeale e cila do të zhvillohet në mjediset e bunkerit anti-bërthamor që lideri komunist dhe regjimi i tij ndërtoi në Tiranë mes viteve 1972 dhe 1978, strukturë e cila përbëhet nga 106 dhoma të shpërndara në pesë nivele, ku përfshihet dhe një sallë kuvendi-auditorium.
Duke vizituar bunkerin në datën 26 nëntor, do të keni mundësinë të shikoni nga afër edhe hapësirën e posacme që Agjencia Kombëtare e Turizmit (AKT) ja ka dedikuar bashkjetesës fetare duke promovuar në këtë mënyrë produktin religjioz turistik.
Në po punojmë fuqishëm të dalim nga forma e një turizmi klasik duke ndërthurur atë cka ka më të mirë natyra me idetë, kreativitetin dhe punën e njerëzve ndër shekuj.
Hapet me 22 Nëntor 2014
Nga ora 09:00 deri ne 16:00
Pranë “Batalionit Mbështetës të Shtabit të Përgjithshëm”
Rruga e Shish-Tufinës - Tiranë
(1.5 km mbi Spitalin “Nënë Tereza”)
Bunk'Art is a video-museum exhibition which will be held in the premises of the anti-nuclear bunker that the communist leader and his regime in Tirana built in between years 1972 and 1978. A structure which consists of 106 rooms distributed into five levels, which included an assembly hall - auditorium.
Visiting the bunker on 26 November, you will have the opportunity to look closely the special space that the National Tourism Agency (NTA) has dedicated to religious coexistence thus promoting religious tourism as a product.
We are working hard to get out of the classic forms of tourism by combining it what nature offers best, with the ideas, the creativity and the work of people throughout the centuries.

Nessun commento:

Posta un commento

Search

Translate